• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Spotkanie Forum Skarbników Województwa Podlaskiego oraz Forum Skarbników Warmińsko-Mazurskiego

Miejsce
Mikołajki
Termin
03-04 września 2024
Czas trwania
12:00 - 17:00
Cena
od 360 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Szanowni Państwo
Skarbnicy Miast, Gmin i Powiatów
Województwa Podlaskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zaprasza do udziału w 2 dniowym zjeździe Forum Skarbników Województwa Podlaskiego oraz Forum Skarbników Warmińsko-Mazurskiego, które odbędzie się w terminie:
3-4.09.2024 r. w Hotelu Mikołajki Resort Hotel & SPA 3*, Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki.

Informacje organizacyjne:

Dzień I – 3.09.2024 r.
11.00-12.00 - rejestracja uczestników i zakwaterowanie w zależności od dostępności pokoi, doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00
12.00 – 14.00 - szkolenie Komunikacja wewnętrzna i efektywność pracy Skarbnika w urzędzie
14.00 - 14.45 – przerwa obiadowa
14.45 – 17.00 – dalsza część szkolenia
17.00 - 19.00 – czas wolny
19.00 - 24.00 – uroczysta kolacja

Dzień II - 4.09.2024 r. 
8.00 - 9.00 - śniadanie w formie bufetu oraz wymeldowanie z pokoju – doba hotelowa kończy się o godz. 11.00
9.00 - 14.00 - szkolenie Prawo pracy dla Skarbnika
14.00 – 14.30 - obiad i zakończenie spotkania

Informacje dodatkowe: parking gratis, w przypadku pobytu z noclegiem basen, jacuzzi, sekcja saun są dostępne bez dodatkowych kosztów, wszystko w cenie pokoju.

Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem oraz konieczność zarezerwowania dodatkowych pokoi, prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa możliwie jak najszybciej na adres mailowy: urszula.romanowicz@frdl.org.pl Deklaracje przyjmujemy do 12.08.24 r.

Uwaga! Liczba miejsc noclegowych ograniczona! Hotel nie daje nam gwarancji dostępności pokoi ponad zarezerwowane. Wrzesień to czas konferencyjny, hotel ma wówczas pełne obłożenie. W przypadku rezygnacji wynikającej z przyczyn losowych, sytuacje będziemy rozpatrywać indywidualnie i jeśli będzie taka możliwość przyjmować je będziemy bez dodatkowych opłat.  

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 - 3.09.24 r. - szkolenie KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I EFEKTYWNOŚĆ PRACY SKARBNIKA W URZĘDZIE

Cel szkolenia: Uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z komunikacją wewnętrzną, asertywnością oraz poznanie metod i narzędzi wpływających na efektywność zawodową. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności stosowania komunikatów asertywnych w kontakcie ze współpracownikiem, przełożonym, podwładnymi, klientami.

Korzyści dla uczestników: 

Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)? 

 • Dowie się, jakie bariery utrudniają efektywne porozumiewanie się (różne „osobowości”, brak świadomości celu, niezrozumienie poziomów – zadaniowego i społeczno - emocjonalnego, brak umiejętności komunikacji na poziomie jednostki).
 • Pozna zasady skutecznej komunikacji.
 • Dowie się, dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu.
 • Pozna i przećwiczy narzędzia komunikacyjne (parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”).
 • Pozna sposoby przekazywania informacji w sposób asertywny (konstruktywna krytyka, kanapka informacji zwrotnych, komunikat UFO, technika FUKOZ).
 • Dowie się, jakie są zasady delegowania i egzekwowania zadań.
 • Pozna sześć reguł skutecznego delegowania.

Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Nauczy się, jak przygotować się do trudnych rozmów przyjmując odpowiednią postawę i technikę rozmowy pomagającą w przekonywaniu innych do swoich racji.
 • Nauczy się, jak udzielić podwładnemu/współpracownikowi/klientowi konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Będzie odważniejszy i pewny siebie oraz swoich umiejętności w rozmowach z trudnym partnerem, zdenerwowanym klientem, wymagającym przełożonym itd. 
 • Będzie potrafił efektywnie współpracować w zespołach poprzez precyzję komunikatu, umiejętność dzielenia się informację zwrotną.
 • Będzie umiał delegować zadania.
 • Będzie umiał zadawać efektywne pytania: Współpracownikom, Przełożonym, Klientom diagnozując ich potrzeby bez naruszania ich godności i prawa do odmiennego zdania.
 • Będzie potrafił używać komunikatów asertywnych.
 • Pozna i przećwiczy narzędzia komunikacyjne (parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”).

Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Nauczy się delegować i egzekwować zadania.
 • Wzmocni umiejętność kierowania zespołem.
 • Pozna i nauczy się stosować konstruktywną krytykę, kanapkę informacji zwrotnych, komunikat UFO, technikę FUKOZ.
 • Nabędzie umiejętność parafrazowania.
 • Pogłębi wiedzę na temat różnych typów osobowości i zdiagnozuje swój styl.
 • Będzie lepiej zorganizowany i łatwiej będzie mu motywować innych do organizowania swojego czasu pracy.
 • Wzmocni swoje umiejętności dotyczące komunikacji wewnętrznej asertywności i efektywności na swoim stanowisku pracy.
 • Pozna asertywne narzędzia komunikacyjne (Parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”) i będzie umiał je zastosować w komunikacji z innymi.
 • Nauczy się stosować „dopasowania” i „prowadzenia” w czasie komunikacji.
 • Nauczy się unikać słów, które sabotują komunikację.
 • Wzmocni umiejętność bezstresowej komunikacji.
 • Wzmocni umiejętność radzenia sobie z krytyką.
 • Będzie odważniejszy i pewny siebie oraz swoich umiejętności w rozmowach ze współpracownikiem, podwładnym, trudnym partnerem, zdenerwowanym klientem, wymagającym przełożonym itd

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ 1. WARUNKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNEJ  

Cel: Poznanie barier utrudniających i narzędzi ułatwiających komunikację wewnętrzną

 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się w zespole (różne „osobowości”, brak świadomości celu, niezrozumienie poziomów – zadaniowego i społeczno-emocjonalnego, brak umiejętności komunikacji na poziomie jednostki)
 • Różne typy osobowości i sposoby komunikacji z nimi. Autodiagnoza
 • Sztuka aktywnego słuchania. Jak pokonać bariery utrudniające uważne słuchanie i jak skoncentrować się na treści odbieranego przekazu
 • Umiejętność parafrazowania
 • Jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi – rodzaje pytań i zakres ich stosowania
 • Kształtowanie słuchania opartego na empatii i otwartości
 • Mowa ciała – ważny element w komunikacji zespołu
 • Dopasowanie i prowadzenie podstawą efektywnej komunikacji interpersonalne
 • Gesty ułatwiające i blokujące komunikację w grupie

MODUŁ 2. SZTUKA DELEGOWANIA I EGZEKWOWANIA ZADAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Cel: poznanie zasad delegowania zadań oraz odpowiedzialności

 • Delegowanie - dzielenie się władzą
 • Delegowanie – potrzeba czy konieczność?
 • Mity na temat delegowania – dlaczego boimy się delegować?
 • Co delegować, czego lepiej nie delegować - Zasada ABC
 • Zasady dotyczące delegowania
 • Sześć reguł efektywnego delegowania
 • Egzekwowanie delegowanych zadań
 • Feedback – jak przekazywać informacje trudne
 • Edyfikacja – skuteczny sposób zadbania o swoje emocje i relacje z innymi.

MODUŁ 3. OD BIERNOŚCI DO AGRESJI - POSTAWY W KOMUNIKACJI – KONSTRUKTYWNE PRZEZWYCIĘŻANIE SYTUACJI TRUDNYCH

Cel: Uświadomienie uczestnikom różnych postaw w komunikacji, poznanie postaw nawykowych i wyuczonych, autodiagnoza preferowanej postawy. Trening komunikatów asertywnych, wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia asertywne i perswazyjne

 • Poziomy konfliktów (informacja, cele, czynniki strukturalne, wartości, relacje) - rozwiązywanie konfliktów w zespołach 
 • Typy postaw:
 • postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna)
 • postawy wyuczone (asertywna i odważna)
 • Trzy wymiary asertywności: postawa, zachowanie, techniki
 • Preferowany styl zachowania - autodiagnoza
 • Jak rozmawiać z podwładnymi - sposoby przekazywania trudnych informacji:
  • Konstruktywna krytyka – odwoływanie się do zachowania, nie ocenianie osoby
  • Kanapka informacji zwrotnych - metoda budująca pozytywny stan emocjonalny
 • Komunikat blokujący komunikację interpersonalną 
  • Komunikat „TY”
 • Słowa i wyrażenia perswazyjne – techniki reagowania

MODUŁ 4. TRENING WYBRANYCH TECHNIK ASERTYWNYCH

Cel: nauczenie się wybranych technik asertywnych; Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się

 • Asertywność wobec szefa – wójta, burmistrza, prezydenta
 • Trening technik asertywnych: 
  • Asertywny komunikat „JA” – odwoływanie się do opisu rzeczywistości
  • Komunikat UFO – odwoływanie się do faktów
  • Technika FUKOZ – odwoływanie się do zaplecza
  • Technika mówienia „NIE” – asertywna odmowa
  • Techniki wspomagające:
 • „Przykro mi”
 • „Jest mi trudno”
 • Technika zamglenia
 • Technika jujitsu
 • Uprzedzanie krytyki
 • Zdarta płyta
 • Parafraza sytuacyjna
 • Jak wykorzystać asertywne komunikaty kiedy:
  • Krytyka jest częściowo słuszna, ale zbyt szeroko zakrojona
  • Krytyka ocenia ciebie, a nie działanie
  • Krytyka wyrażona jest w agresywnej formie
  • Krytyka podana jest w formie aluzji

PROWADZĄCA: Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 roku w jej szkoleniach wzięło udział tysiące uczestników. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, między innymi dla takich instytucji jak: Akademia Kultury Informacyjnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Miasta w Poznaniu, Polski Instytut Dyplomacji, ZUS w Nowym Sączu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i inni. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziłam szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

 

DZIEŃ 2 - 4.09.24 r. - szkolenie PRAWO PRACY DLA SKARBNIKA

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Skarbnik jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie powołania. Wśród Państwa Skarbników wciąż żywa jest jednak dyskusja na temat tego, czy podstawa nawiązania stosunku pracy nie powinna ulec zmianie, a to dlatego, że zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie wskazuje się na to, że stosunek pracy z powołania, w porównaniu z innymi stosunkami pracy, jest stosunkiem pracy najmniej stabilnym. Dlatego też zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym przedstawione zostaną cechy zarówno stosunku pracy z powołania, jak i umownego stosunku pracy.
 • Poza tym, z uwagi na rolę, jaką Państwo Skarbnicy odgrywają w Urzędach, w czasie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące Skarbnika, jako osoby kierującej pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z zakresu prawa pracy.

PROGRAM:

 1. Podstawa prawna nawiązania stosunku pracy Skarbnika.
 2. Ustalenie warunków zatrudnienia, w tym ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę.
 3. Podstawa prawna odwołania skarbnika i wpływ na stosunek pracy. Ochrona stosunku pracy.
 4. Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy a umowa o pracę – podobieństwa i różnice.
 5. Status prawny skarbnika jako głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz pracownika samorządowego.
 6. Skarbnik jako osoba kierująca pracownikami
 • uprawnienia osoby kierującej pracownikami,
 • obowiązki osoby kierującej pracownikami,
 • odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami.

 7. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

PROWADZĄCA: prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Mikołajki Resort Hotel & SPA 3*,

Hotel Mikołajki Resort Hotel & SPA 3*,

Jora Wielka 54C,

11-730 Mikołajki

Koordynatorzy
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
urszula.romanowicz@frdl.org.pl