• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Spotkanie Forum Skarbników Województwa Podlaskiego oraz Forum Skarbników Warmińsko-Mazurskiego

Miejsce
Mikołajki
Termin
03-04 września 2024
Czas trwania
12:00 - 17:00
Cena
od 360 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Szanowni Państwo
Skarbnicy Miast, Gmin i Powiatów
Województwa Podlaskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum serdecznie zaprasza do udziału w 2 dniowym zjeździe Forum Skarbników Województwa Podlaskiego oraz Forum Skarbników Warmińsko-Mazurskiego, które odbędzie się w terminie:
3-4.09.2024 r. w Hotelu Mikołajki Resort Hotel & SPA 3*, Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki.

Informacje organizacyjne:

Dzień I – 3.09.2024 r.
11.00-12.00 - rejestracja uczestników i zakwaterowanie w zależności od dostępności pokoi, doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00
12.00 – 14.00 - szkolenie Komunikacja wewnętrzna i efektywność pracy Skarbnika w urzędzie
14.00 - 14.45 – przerwa obiadowa
14.45 – 17.00 – dalsza część szkolenia
17.00 - 19.00 – czas wolny
19.00 - 24.00 – uroczysta kolacja

Dzień II - 4.09.2024 r. – realizowany w ramach składki Członkowskiej Forum. Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w tym dniu - wówczas prosimy o przesłanie maila z potwierdzeniem obecności bez uzupełniania deklaracji.
8.00 - 9.00 - śniadanie w formie bufetu oraz wymeldowanie z pokoju – doba hotelowa kończy się o godz. 11.00
9.00 - 14.00 - szkolenie Prawo pracy dla Skarbnika
14.00 – 14.30 - obiad i zakończenie spotkania

Informacje dodatkowe: parking gratis, w przypadku pobytu z noclegiem basen, jacuzzi, sekcja saun są dostępne bez dodatkowych kosztów, wszystko w cenie pokoju.

Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem oraz konieczność zarezerwowania dodatkowych pokoi, prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa możliwie jak najszybciej (marzec/kwiecień) na adres mailowy: urszula.romanowicz@frdl.org.pl Deklaracje przyjmujemy do 12.08.24 r.

Uwaga! Liczba miejsc noclegowych ograniczona! Hotel nie daje nam gwarancji dostępności pokoi ponad zarezerwowane. Wrzesień to czas konferencyjny, hotel ma wówczas pełne obłożenie. Jeśli jesteście Państwo zdecydowani, prosimy o możliwie jak najszybszą deklarację, żebyśmy mogli zarezerwować ewentualne brakujące pokoje najpóźniej na początku II kw. 2024. W przypadku rezygnacji wynikającej z przyczyn losowych, sytuacje będziemy rozpatrywać indywidualnie i jeśli będzie taka możliwość przyjmować je będziemy bez dodatkowych opłat.  

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 - 3.09.24 r. - szkolenie KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I EFEKTYWNOŚĆ PRACY SKARBNIKA W URZĘDZIE

Cel szkolenia: Uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z komunikacją wewnętrzną, asertywnością oraz poznanie metod i narzędzi wpływających na efektywność zawodową. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności stosowania komunikatów asertywnych w kontakcie ze współpracownikiem, przełożonym, podwładnymi, klientami.

Korzyści dla uczestników: 

Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)? 

 • Dowie się, jakie bariery utrudniają efektywne porozumiewanie się (różne „osobowości”, brak świadomości celu, niezrozumienie poziomów – zadaniowego i społeczno - emocjonalnego, brak umiejętności komunikacji na poziomie jednostki).
 • Pozna zasady skutecznej komunikacji.
 • Dowie się, dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu.
 • Pozna i przećwiczy narzędzia komunikacyjne (parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”).
 • Pozna sposoby przekazywania informacji w sposób asertywny (konstruktywna krytyka, kanapka informacji zwrotnych, komunikat UFO, technika FUKOZ).
 • Dowie się, jakie są zasady delegowania i egzekwowania zadań.
 • Pozna sześć reguł skutecznego delegowania.

Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Nauczy się, jak przygotować się do trudnych rozmów przyjmując odpowiednią postawę i technikę rozmowy pomagającą w przekonywaniu innych do swoich racji.
 • Nauczy się, jak udzielić podwładnemu/współpracownikowi/klientowi konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Będzie odważniejszy i pewny siebie oraz swoich umiejętności w rozmowach z trudnym partnerem, zdenerwowanym klientem, wymagającym przełożonym itd. 
 • Będzie potrafił efektywnie współpracować w zespołach poprzez precyzję komunikatu, umiejętność dzielenia się informację zwrotną.
 • Będzie umiał delegować zadania.
 • Będzie umiał zadawać efektywne pytania: Współpracownikom, Przełożonym, Klientom diagnozując ich potrzeby bez naruszania ich godności i prawa do odmiennego zdania.
 • Będzie potrafił używać komunikatów asertywnych.
 • Pozna i przećwiczy narzędzia komunikacyjne (parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”).

Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Nauczy się delegować i egzekwować zadania.
 • Wzmocni umiejętność kierowania zespołem.
 • Pozna i nauczy się stosować konstruktywną krytykę, kanapkę informacji zwrotnych, komunikat UFO, technikę FUKOZ.
 • Nabędzie umiejętność parafrazowania.
 • Pogłębi wiedzę na temat różnych typów osobowości i zdiagnozuje swój styl.
 • Będzie lepiej zorganizowany i łatwiej będzie mu motywować innych do organizowania swojego czasu pracy.
 • Wzmocni swoje umiejętności dotyczące komunikacji wewnętrznej asertywności i efektywności na swoim stanowisku pracy.
 • Pozna asertywne narzędzia komunikacyjne (Parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”) i będzie umiał je zastosować w komunikacji z innymi.
 • Nauczy się stosować „dopasowania” i „prowadzenia” w czasie komunikacji.
 • Nauczy się unikać słów, które sabotują komunikację.
 • Wzmocni umiejętność bezstresowej komunikacji.
 • Wzmocni umiejętność radzenia sobie z krytyką.
 • Będzie odważniejszy i pewny siebie oraz swoich umiejętności w rozmowach ze współpracownikiem, podwładnym, trudnym partnerem, zdenerwowanym klientem, wymagającym przełożonym itd

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ 1. WARUNKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNEJ  

Cel: Poznanie barier utrudniających i narzędzi ułatwiających komunikację wewnętrzną

 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się w zespole (różne „osobowości”, brak świadomości celu, niezrozumienie poziomów – zadaniowego i społeczno-emocjonalnego, brak umiejętności komunikacji na poziomie jednostki)
 • Różne typy osobowości i sposoby komunikacji z nimi. Autodiagnoza
 • Sztuka aktywnego słuchania. Jak pokonać bariery utrudniające uważne słuchanie i jak skoncentrować się na treści odbieranego przekazu
 • Umiejętność parafrazowania
 • Jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi – rodzaje pytań i zakres ich stosowania
 • Kształtowanie słuchania opartego na empatii i otwartości
 • Mowa ciała – ważny element w komunikacji zespołu
 • Dopasowanie i prowadzenie podstawą efektywnej komunikacji interpersonalne
 • Gesty ułatwiające i blokujące komunikację w grupie

MODUŁ 2. SZTUKA DELEGOWANIA I EGZEKWOWANIA ZADAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Cel: poznanie zasad delegowania zadań oraz odpowiedzialności

 • Delegowanie - dzielenie się władzą
 • Delegowanie – potrzeba czy konieczność?
 • Mity na temat delegowania – dlaczego boimy się delegować?
 • Co delegować, czego lepiej nie delegować - Zasada ABC
 • Zasady dotyczące delegowania
 • Sześć reguł efektywnego delegowania
 • Egzekwowanie delegowanych zadań
 • Feedback – jak przekazywać informacje trudne
 • Edyfikacja – skuteczny sposób zadbania o swoje emocje i relacje z innymi.

MODUŁ 3. OD BIERNOŚCI DO AGRESJI - POSTAWY W KOMUNIKACJI – KONSTRUKTYWNE PRZEZWYCIĘŻANIE SYTUACJI TRUDNYCH

Cel: Uświadomienie uczestnikom różnych postaw w komunikacji, poznanie postaw nawykowych i wyuczonych, autodiagnoza preferowanej postawy. Trening komunikatów asertywnych, wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia asertywne i perswazyjne

 • Poziomy konfliktów (informacja, cele, czynniki strukturalne, wartości, relacje) - rozwiązywanie konfliktów w zespołach 
 • Typy postaw:
 • postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna)
 • postawy wyuczone (asertywna i odważna)
 • Trzy wymiary asertywności: postawa, zachowanie, techniki
 • Preferowany styl zachowania - autodiagnoza
 • Jak rozmawiać z podwładnymi - sposoby przekazywania trudnych informacji:
  • Konstruktywna krytyka – odwoływanie się do zachowania, nie ocenianie osoby
  • Kanapka informacji zwrotnych - metoda budująca pozytywny stan emocjonalny
 • Komunikat blokujący komunikację interpersonalną 
  • Komunikat „TY”
 • Słowa i wyrażenia perswazyjne – techniki reagowania

MODUŁ 4. TRENING WYBRANYCH TECHNIK ASERTYWNYCH

Cel: nauczenie się wybranych technik asertywnych; Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się

 • Asertywność wobec szefa – wójta, burmistrza, prezydenta
 • Trening technik asertywnych: 
  • Asertywny komunikat „JA” – odwoływanie się do opisu rzeczywistości
  • Komunikat UFO – odwoływanie się do faktów
  • Technika FUKOZ – odwoływanie się do zaplecza
  • Technika mówienia „NIE” – asertywna odmowa
  • Techniki wspomagające:
 • „Przykro mi”
 • „Jest mi trudno”
 • Technika zamglenia
 • Technika jujitsu
 • Uprzedzanie krytyki
 • Zdarta płyta
 • Parafraza sytuacyjna
 • Jak wykorzystać asertywne komunikaty kiedy:
  • Krytyka jest częściowo słuszna, ale zbyt szeroko zakrojona
  • Krytyka ocenia ciebie, a nie działanie
  • Krytyka wyrażona jest w agresywnej formie
  • Krytyka podana jest w formie aluzji

PROWADZĄCA: Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 roku w jej szkoleniach wzięło udział tysiące uczestników. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, między innymi dla takich instytucji jak: Akademia Kultury Informacyjnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Miasta w Poznaniu, Polski Instytut Dyplomacji, ZUS w Nowym Sączu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i inni. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziłam szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

 

DZIEŃ 2 - 4.09.24 r. - szkolenie PRAWO PRACY DLA SKARBNIKA

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Skarbnik jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie powołania. Wśród Państwa Skarbników wciąż żywa jest jednak dyskusja na temat tego, czy podstawa nawiązania stosunku pracy nie powinna ulec zmianie, a to dlatego, że zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie wskazuje się na to, że stosunek pracy z powołania, w porównaniu z innymi stosunkami pracy, jest stosunkiem pracy najmniej stabilnym. Dlatego też zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym przedstawione zostaną cechy zarówno stosunku pracy z powołania, jak i umownego stosunku pracy.
 • Poza tym, z uwagi na rolę, jaką Państwo Skarbnicy odgrywają w Urzędach, w czasie spotkania przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące Skarbnika, jako osoby kierującej pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności z zakresu prawa pracy.

PROGRAM:

 1. Podstawa prawna nawiązania stosunku pracy Skarbnika.
 2. Ustalenie warunków zatrudnienia, w tym ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę.
 3. Podstawa prawna odwołania skarbnika i wpływ na stosunek pracy. Ochrona stosunku pracy.
 4. Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy a umowa o pracę – podobieństwa i różnice.
 5. Status prawny skarbnika jako głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz pracownika samorządowego.
 6. Skarbnik jako osoba kierująca pracownikami
 • uprawnienia osoby kierującej pracownikami,
 • obowiązki osoby kierującej pracownikami,
 • odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami.

 7. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

PROWADZĄCA: prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Mikołajki Resort Hotel & SPA 3*,

Hotel Mikołajki Resort Hotel & SPA 3*,

Jora Wielka 54C,

11-730 Mikołajki

Koordynatorzy
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
urszula.romanowicz@frdl.org.pl