Informacje dotyczące przetwarzania danych w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej znajdują się w poniższej Polityce Prywatności oraz w załączonych do niej klauzulach informacyjnych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie poprzez email: kadry@frdl.org.pl lub na adres FRDL ul. Żurawia 43 00-680 Warszawa