• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Władze

Skuteczność i efektywność działań gwarantuje funkcjonowanie 3 organów decyzyjnych: Rady Fundatorów, Zarządu Fundacji i Kolegium Dyrektorów.

Rada Fundatorów

Rada Fundatorów liczy maksymalnie 7 osób. W jej skład wchodzą założyciele FRDL lub osoby powołane do członkostwa na mocy uchwały przyjętej przez Radę. Obecnie w Radzie zasiadają:

Jerzy Stępień

Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL

Jerzy Adam Stępień, senator I i II kadencji; Generalny Komisarz Wyborczy (1990-94); przewodniczący rządowych zespołów ds. reform administracyjnych (1991-94); podsekretarz stanu w MSWiA (97-99) sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1998-2008) – w latach 2006-2008 Prezes TK; Dyr. Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego (od 2008); współautor reform administracyjnych w latach 1989-1999; organizator pierwszych w Polsce studiów Master in Public Administration w Uczelni Łazarskiego (od 2010); członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Jan Król

Członek Rady Fundatorów FRDL
Jan Król, polityk, przedsiębiorca, społecznik. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studiował także filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1973-81 związany politycznie i zawodowo ze Stowarzyszeniem PAX. Represjonowany w stanie wojennym. W latach 1982-89 związany z Klubem Myśli Politycznej „Dziekania” i ze strukturami „Solidarności”. Wybrany do Sejmu w roku 1989, do 1997 pełni funkcję posła, a potem do 2001 r. Wicemarszałka Sejmu i współprzewodniczącego Zgromadzenia Posłów Sejmu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. W latach 1990 – 1991 pełni funkcję
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Joanna Regulska

Członkini Rady Fundatorów FRDL
Joanna Regulska, Główny Strateg Globalny i Prorektor do Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Kalifornijskiego Davis (UC Davis). Do 2015 roku była Profesorem Uniwersytetu Rutgers’a (USA) i jego Wiceprezydentem do Spraw Międzynarodowych i Globalnych. Absolwentka Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Tbilisi, Gruzja. Twórczyni i dyrektorka, utworzonego w 1989 na Uniwersytecie Rutgers’a programu „Partnerstwo na Rzecz Demokracji Lokalnej”, wspierającego Polskę i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w procesach transformacji ustrojowej. Członkini wielu rad
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Joanna Staręga-Piasek

Członkini Rady Fundatorów FRDL
Joanna Małgorzata Staręga-Piasek – polski polityk i działacz społeczny, poseł na Sejm I, II i III kadencji, była wiceminister pracy, doradca społeczny Prezydenta RP. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała stopień doktora. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu. Specjalista w dziedzinie pomocy społecznej i problematyki osób niepełnosprawnych. Od 1991 do 2001 przez trzy kadencje była posłem I, II oraz III kadencji. W rządzie Jerzego Buzka sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki socjalnej. Była m.in. wiceprzewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Małgorzata Fuszara

Członkini Rady Fundatorów FRDL

Socjolożka, prawniczka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2015 roku Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Autorka licznych prac i książek poświęconych udziałowi kobiet w polityce i życiu publicznym. Jedna z liderek Kongresu Kobiet.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Wojciech Szczurek

Członek Rady Fundatorów FRDL

Od 1998 do 2024 roku Prezydent Gdyni, prawnik, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 1989 r. współorganizator Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdyni. W latach 1989-1994 asesor i sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni. Laureat licznych odznaczeń państwowych i zagranicznych.. Współautor książek: "Prawo w portach morskich" i "Działalność gospodarcza gmin w portach morskich". 

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Zarząd

Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do czterech członków: Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu, którzy są powoływani przez Radę Fundatorów. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Obecnie są to:

Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu
dr Cezary Trutkowski – konsultant samorządowy i badacz społeczny. Przez 20 lat pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako ekspert Rady Europy wspomagał rozwój samorządów w większości krajów bałkańskich i na Kaukazie. Współpracował także z UNDP, OSCE i Bankiem Światowym oraz z licznymi instytucjami krajowymi przy realizacji wielkich i mniejszych projektów skierowanych do samorządów lokalnych. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu strategicznych dokumentów rozwojowych. Od kilkunastu lat prowadzi badania w zakresie działalności samorządów terytorialnych,
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Marcin Smala

Wiceprezes Zarządu

Marcin Smala, ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, specjalizacja gospodarka miejska i regionalna. Trener, konsultant. W FRDL od 15 lat realizuje lokalne, regionalne i ogólnopolskie programy i projekty szkoleniowe i doradcze dla administracji publicznej. Poprzednio pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL w Katowicach.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Małgorzata Zielińska

Członkini Zarządu FRDL
Małgorzata Zielińska – specjalistka w zakresie funduszy europejskich, działaczka organizacji pozarządowych. Od 2004 r. zarządza projektami europejskimi, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz w innych instytucjach publicznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim (zarządzanie oświatą), w Akademii Finansów w Warszawie (zarządzanie ubezpieczeniami) i w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (teoria muzyki). Pracownik m.in. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w latach 2009 -2015) i Narodowego Instytutu
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Kolegium Dyrektorów

Kolegium Dyrektorów pełni funkcje doradcze dla Zarządu. W skład kolegium wchodzą dyrektorzy Ośrodków Regionalnych FRDL, którymi obecnie są:

Michał Wójcik

Przewodniczący Kolegium Dyrektorów, Dyrektor Ośrodków w Warszawie i w Łodzi
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Andrzej Banach

Dyrektor Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Magdalena Kochanowska

Dyrektor Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Agnieszka Migoń

Dyrektorka Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Małgorzata Nieroda

Dyrektorka Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Wojciech Odzimek

Dyrektor Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Magdalena Popławska

Dyrektorka Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej

Iwona Szablewska

Dyrektorka Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Zobacz więcej