• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych

KAPITAŁ OBYWATELSKI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Kapitał obywatelski społeczności lokalnych to efekt rozległych badań. Autorki i autorzy książki przyglądają się procesom społecznym wpływającym na funkcjonowanie polskiej samorządności lokalnej. 
 

Zarówno temat badań, jakim jest próba znalezienia społecznych uwarunkowań rozwoju lokalnego, olbrzymia skala podjętych badań, triangulacyjny charakter metod i analiz pozwala, moim zdaniem, na przyrównanie tomu do epokowego dzieła R. Putnama „Demokracja w działaniu Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”, która to książka otworzyła obszar poszukiwań badawczych kapitału społecznego, stanowiący również jeden z głównych tematów książki. Znaczenie przedstawionej do recenzji książki oceniam jako równie ważne dla badań nad potencjałami obywatelskimi lokalnych społeczności w Polsce.

z recenzji dr hab. Barbary Lewenstein, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Wzmocnienie udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu lokalnych polityk publicznych

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Przedstawiamy postulaty dotyczące kierunków kształtowania współpracy samorządu  z mieszkankami i mieszkańcami. Publikacja jest owocem rozległych badań prowadzonych przez zespół ekspertów i ekspertek od 2021 roku. Ich wynik został szczegółowo opisany w osobnej książce. Niniejsza publikacja to klarowne podsumowanie tych badań oraz propozycja praktycznych rozwiązań i sposobów działania dla władz samorządowych, podmiotów społecznych i mieszkańców.