Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest obecnie najbardziej znaczącą i największą w skali kraju organizacją szkolącą kadry samorządowe. W ciągu 31 lat działalności zorganizowaliśmy ponad 90 000 szkoleń, seminariów, konferencji, z których skorzystało już blisko 1 800 000 pracowników samorządowych.

Bogata oferta tematyczna obejmuje m.in. kwestie z zakresu zarządzania JST i rozwoju lokalnego, prawa administracyjnego i oświatowego, prawa pracy, księgowości i podatków, realizacji usług publicznych, bezpieczeństwa danych, obsługi klientów urzędu, realizacji zamówień publicznych oraz wiele innych obszarów tematycznych ważnych dla pracowników JST. Dbamy o aktualność i przydatność treści szkoleniowych oraz stawiamy na współpracę z gronem sprawdzonych trenerów - wybitnych specjalistów z różnych dziedzin funkcjonowania samorządu. Szkolenia prowadzone są metodami interaktywnymi, angażującymi uczestników w proces zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

Oprócz szkoleń otwartych Fundacja organizuje również szkolenia zamknięte na indywidualne zamówienie urzędów. Program takiego szkolenia jest uzgadniany z zamawiającym i jest w całości dostosowany do potrzeb grupy docelowej. Ponadto Ośrodki Regionalne FRDL organizują szkolenia dedykowane dla rad gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz pracowników biur obsługi rady.

Fundacja jako założyciel i członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych przestrzega Kodeksu Dobrych praktyk PIFS. Od 2003 r. w całej sieci FRDL obowiązuje jednolity standard jakości szkoleń i jest ona stale monitorowana: zarówno pod względem poziomu szkoleń, programu, metod przekazywania wiedzy, jakości materiałów, jak i sposobu samej ich organizacji.