E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym. Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Nowe obowiązki administracji publicznej

Szczegółowo przeanalizujemy zagadnienia związane z doręczeniami w postępowaniu administracyjnym. Przedstawimy nowe zasad e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych, których obowiązek stosowania określony został Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.


Kodeks Postępowania Administracyjnego od podstaw z uwzględnieniem nowych zasad e-doręczeń

Podczas proponowanego szkolenia zamkniętego kompleksowo przeanalizujemy zasady prowadzenia postępowania administracyjnego od podstaw.
Krok po kroku omówimy zagadnienia związane z wszczęciem postępowania, procedurą administracyjną jego prowadzenia, aż po wydanie decyzji i jej doręczenie. Przedstawimy ostanie zamiany w KPA wraz z tymi najnowszym w zakresie zasady pisemności w KAP doręczeń elektronicznych z uwzględnieniem obligatoryjnego doręczania przy pomocy PURDE


Wydawanie decyzji administracyjnych. Zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem nowych zasad e-doręczeń

Podczas proponowanego szkolenia zamkniętego kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia związane z wydawaniem decyzji administracyjnych.
Omówimy procedury jakie obowiązują w prowadzonych postępowaniach administracyjnych kończących się wydaniem decyzji administracyjnej oraz zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy proceduralne oraz błędy w wydawanych decyzjach administracyjnych. Przedstawimy najnowsze zmiany wprowadzone w ostatnim czasie do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nowe zasady e-doręczeń.