• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Radni, biuro rady

 

Organizujemy szkolenia otwarte dla pracowników biur rady gminy, rady miasta i rady powiatu, jak również szkolenia zamknięte dla radnych gminnych, radnych miasta i radnych powiatu.
Liczba radnych w gminie zależy od liczby mieszkańców danej gminy.
Sejmik Województwa Mazowieckiego składa się z 51 radnych.
Organem uchwałodawczym dzielnicy jest rada dzielnicy.