Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
01-646 Warszawa ul. Jelinka 6
Tel. 660 70 10 13
Mail:
 konkurs@frdl.org.pl