• Zadbaj o rozmieszczenie plakatów z kodem QR w budynkach użyteczności publicznej i instytucjach: urzędzie miasta/gminy/powiatu/samorządu województwa, szkołach, na korytarzach bibliotek, domów kultury, ośrodków sportowych, na basenach, boiskach. Słowem, zadbaj o rozwieszenie plakatów wszędzie tam, gdzie gromadzi się duża liczba mieszkańców. Powieś je w widocznych i łatwo dostępnych miejscach. [plakaty będą dostępne wkrótce]
  • Poproś, aby link do ankiety udostępniony został nie tylko na stronie internetowej JST, ale i na stronach lokalnych urzędów, ośrodków kultury, obiektów sportowych itp.
  • Poinformuj lokalne media (prasa, radio, telewizja) o staraniach JST o uzyskanie Znaku ELoGE oraz o ankiecie dla mieszkańców.
  • Prześlij informację o ankiecie do lokalnych organizacji pozarządowych oraz innych formalnych i nieformalnych podmiotów działających na terenie jednostki samorządu (np. do Klubów Seniora).