Aby wziąć udział w procesie weryfikacji poziomu jakości zarządzania w jednostce samorządu, wystarczy przejść 5 kroków: