Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zainaugurowała cykl ogólnopolskich wydarzeń, w trakcie których dyskutujemy na najważniejsze tematy związane z samorządem terytorialnym. 17 i 18 marca w Wiśle odbył się Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw. Była to pierwsza edycja wydarzenia dedykowanego tej grupie samorządowców. 

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – rady gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich – to bardzo ważny element demokracji lokalnej. By wzmocnić ich znaczenie i zwiększyć kompetencje radnych podczas kongresu spotkali się samorządowcy z całej Polski, eksperci i praktycy zajmujący się pracą samorządu terytorialnego na co dzień. 

Inicjatywa przygotowania Kongresu Przewodniczących Rad była wynikiem pracy działających przy Fundacji Forów Samorządowych dedykowanych Przewodniczącym Rad Gmin, Miast i Powiatów. 

Spotkanie Przewodniczących było okazją do inicjowania kolejnych forów w pozostałych województwach. Chcemy, aby wydarzenie wpisało się na coroczną listę spotkań Przewodniczących Gmin, Miast i Powiatów całej Polski.

Podczas Kongresu uczestnicy zapoznawali się z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych dla praktyki funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto omówione zostały kwestie związane z finansowaniem inwestycji gminnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

Oprócz wykładów, prelekcji w programie Kongresu zarezerwowany był czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych. Kontakty niezwykle istotne zwłaszcza w obliczu wyzwań, jakie niosą zmiany dotyczące działania i funkcjonowania samorządu terytorialnego. 

Relacja z I Kongresu Przewodniczących
Dyskusja o zmianach w samorządzie