Krajowy Kongres Forów Skarbników JST to coroczne spotkanie organizowane specjalnie dla Skarbników JST. Od innych konferencji samorządowych odróżnia nas właśnie to, że program naszego Kongresu tworzymy we współpracy z samymi Skarbnikami i z myślą o nich. Jak zawsze dwudniowy Kongres jest miejscem rozmowy na temat stanu finansów w JST, dyskusją o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawnych i wymiany doświadczeń, które toczyły się pomiędzy przedstawicielami władz centralnych, instytucji publicznych, samorządów, biznesu i niezależnych ekspertów. Współorganizatorem wydarzenia jest działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbików JST.

Zobacz relację z poprzedniej edycji Kongresu: