19 i 20 września 2023 roku w Warszawie blisko trzysta osób reprezentujących organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny oraz działaczki i działacze społeczni z całej Polski rozmawiali o tym, jak współpracować, aby tworzyć lepsze społeczeństwo.

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej to unikalne wydarzenie, podczas którego organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Polski miały okazję do budowania sieci kontaktów, dzielenia się dobrymi praktykami i uczenia się od siebie nawzajem. Chcemy, by Kongres na stałe wpisał się w krajobraz polskiego trzeciego sektora i był w przyszłości forum wymiany idei i miejscem spotkania organizacji pozarządowych z całej Polski. 

Kongres jest organizowany w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities. Tegoroczna pierwsza edycja odbyła się w dniach 19-20 września w Warszawie. W Kongresie mogły wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządowcy odpowiedzialni za współpracę z trzecim sektorem.

Dwa dni Kongresu wypełniły dyskusje panelowe poświęcone budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, działaniom strażniczym czy działalności trzeciego sektora na rzecz praw człowieka. Nie zabrakło także warsztatów i spotkań sieciujących.

Relacja z I Krajowego Kongresu Współpracy LokalnejKrajowy Kongres Współpracy Lokalnej jest częścią projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest operatorem projektu.