• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pierwsze oświadczenie majątkowe radnych oraz informacja o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 10 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane radnym i osobom na stanowiskach kierowniczych w JST, którego przedmiotem będą oświadczenia majątkowe w 2024 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu niezwykle ważne szkolenie dotyczące składania pierwszego oświadczenia majątkowego radnych w 2024 roku oraz informacji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych.
Podczas zajęć:

• Przeanalizujemy kompleksowo zagadnienia z zakresu składania oświadczeń majątkowych – terminów składania, dat ujawniania stanu majątku oraz szczegółowych zasad ich wypełniania.
• Wskażemy zasady analizowania przez przewodniczących rady oświadczeń - prawidłowe przeprowadzenie procedury oceny oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminy wykonania tej procedury.
• Omówimy również problematykę informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego przez radnych.
• Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wątpliwości związane z przedmiotową tematyką.
Szkolenie zostanie oparte na praktycznych aspektach i najczęściej występujących problemach dotyczących oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu oświadczeń majątkowych w aktualnym stanie prawnym oraz zdobycie informacji w przedmiocie planowanych zmian w tym obszarze.
• Poznanie odpowiedzi na kluczowe pytania:
- Czy w oświadczeniu należy wskazywać wysokość wynagrodzenia małżonka radnego?
- Jak określić datę, według której ujawnia się stan majątku osoby zobowiązanej do złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego?
- Jak w związku z początkiem kadencji analizować złożone oświadczenia majątkowe i jaki jest termin wykonania tej procedury, zwłaszcza przez przewodniczących rad obecnej kadencji?
- Co oznacza prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego?
• Poznanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w zakresie wypełniania i analizy oświadczeń majątkowych.
• Udział w szkoleniu zapewni osobom zobowiązanym do złożenia oświadczenia majątkowego merytoryczne przygotowanie do prawidłowego wypełnienia formularza - w szczególności w związku z początkiem nowej organów samorządowych, zaś osobom dokonującym analizy oświadczeń, możliwość prawidłowego przeprowadzenia procedury oceny oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności samorządu terytorialnego.
2. Specyfika oświadczenia majątkowego związanego z początkiem nowej kadencji w 2024 r.
3. Radni jako osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych.
4. Termin złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego i określenie daty, wg której opisuje się stan majątku osoby składającej oświadczenie.
5. Kolejne oświadczenia majątkowe.
6. Majątek objęty treścią oświadczenia:

• Majątek odrębny (osobisty).
• Majątek wspólny małżonków – czy konieczne jest wskazywanie dochodów małżonka?
7. Zasady wypełniania oświadczeń.
• Formularze oświadczeń majątkowych.
• Analiza poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
• Zasady wypełniania poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
8. Podmioty, którym składane są oświadczenia majątkowe.
9. Obowiązki przewodniczącego rady związane z procedurą składania oświadczeń majątkowych:

• Problem analizy oświadczeń majątkowych składanych do końca kwietnia 2024 r.
• Termin dokonania analizy oświadczenia majątkowego.
• Analiza przez podmiot, któremu składane są oświadczenia.
• Procedura wzywania do złożenia oświadczenia majątkowego.
• Sporządzanie informacji o przeanalizowaniu oświadczeń majątkowych.
10. Analiza oświadczenia przez urząd skarbowy.
11. Korekty oświadczeń majątkowych.
12. Publikowanie oświadczeń majątkowych.
13. Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego.
14. Informowanie CBA o błędach w oświadczeniach majątkowych.
15. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.
16. Informacja przedstawiana organowi stanowiącemu jednostki samorządu do 30 października i forma przedstawienia tej informacji.
17. Przechowywanie oświadczeń majątkowych.
18. Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych.
19. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do radnych i przewodniczących rad nowej kadencji, jak również sekretarzy i pracowników biur rady odpowiedzialnych za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, dostępu do informacji publicznej, podmiotów leczniczych i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego, komentarzy do ustawy o samorządzie gminnym (2014, 2023)., Wieloletni ekspert i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 10 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 maja 2024 r.