• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

ABC legislacji samorządowej na początek kadencji

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie,przedmiotem którego będzie redagowanie aktów prawa miejscowego zgodnie z techniką prawodawczą. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym i radcom prawnym JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie podstawowych informacji o stanowieniu prawa przez organy samorządu terytorialnego. Podczas zajęć wskażemy miejsca samorządowych aktów normatywnych w systemie prawa, zaprezentujemy i omówimy ich rodzaje oraz przedstawimy zasady ich tworzenia oraz budowę. Na prostych przykładach z praktyki legislacyjnej i orzecznictwa wyjaśnione zostaną funkcje poszczególnych elementów budowy aktu oraz sposoby ich redagowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu technik prawodawczych umożliwiające prawidłowe korzystanie w treści samorządowych uchwał i zarządzeń.
• Nabędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające ocenić konstrukcję, funkcję poszczególnych rodzajów aktów i przepisów.
• Poznasz podstawowe zasady w zakresie ich redagowania oraz prawidłowej interpretacji, niezbędne do pracy z projektem i obowiązującym aktem.
• Dowiesz się:
- Jak odróżnić akt powszechnie obowiązujący od aktu wewnętrznego i jakie są konsekwencje pomyłki w tym zakresie.
- Jak zbudowany jest akt nowy i nowelizujący oraz dlaczego przepisy zmieniające są przepisami pozornymi.
- Jakie funkcje pełnią poszczególne rodzaje przepisów i jak ta wiedza ułatwia interpretację przepisów.
- Jakie są podstawowe zasady redagowania przepisów zapewniające ich jasność i precyzyjność.
- Jak prawidłowo pisać przepisy uchylające i o wejściu w życie, w tym z mocą wsteczną.
• Poznasz najczęściej popełniane błędy oraz nieprawidłowości występujące w samorządowych aktach normatywnych wraz z sposobami prawidłowych postępowań mających na celu ich eliminację.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, a w tym prezentację Power Point z przykładami z orzecznictwa, schematami i wzorcami technik prawodawczych w odrębnych plikach, literatura pomocnicza.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego w teorii i praktyce:
• Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego systemie źródeł prawa – prawo powszechnie i wewnętrznie obowiązujące.
• Swoboda prawotwórcza samorządu terytorialnego – jak zmieścić się w jej granicach?
2. Prawidłowa budowa aktu normatywnego:
• Tytuł i podstawa prawna aktu normatywnego – proste reguły.
• Jak zbudowany jest paragraf, jak grupować paragrafy i do czego służy załącznik?
• Rodzaje i kolejność przepisów, czyli właściwa materia we właściwym miejscu.
3. Redagowanie przepisów:
• Specyfika i wymogi języka prawnego – jak redagować przepisy jasne i precyzyjne?
• Legislacyjna „galanteria” – definicje, odesłania, odnośniki ułatwiające korzystanie z aktu.
4. Przepisy o zmianie (nowelizacja) przepisów:
• Czym jest akt nowelizujący i przepisy zmieniające?
• Podstawowe techniki nowelizacyjne – dodawania, uchylani i nadawanie nowego brzmienia.
5. Przepisy przejściowe i dostosowujące:
• Czemu służą i jak są redagowane?
• Możliwe sposoby rozstrzygania problemów międzyczasowych, czyli jak zagwarantować wszystkim sprawiedliwe warunki podlegania nowym przepisom.
6. Wejście w życie i utrata mocy uchwał i zarządzeń:
• Wejście w życie aktu, co to oznacza i w którym momencie następuje?
• Utrata mocy, czyli jak skutecznie wyłączyć akt normatywny lub pojedynczy przepis z systemu prawa?
7. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, ale również pracownicy samorządowi z mniejszym doświadczeniem w redagowaniu projektów uchwał i zarządzeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 kwietnia 2024 r.