• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedura odebrania dziecka z rodziny z uwzględnieniem art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

online

Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kontekście procedury odebrania dziecka.

Ważne informacje o szkoleniu

Art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poświęcony jest w całości ochronie dziecka w związku z przemocą domową. Znajdują się tam zapisy dające gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki. Przepisom tym i ich praktycznej realizacji poświęcone będzie nasze szkolenie. Omówimy aktualne regulacje prawne i procedury zapewniające, że udzielona dzieciom pomoc będzie skuteczna. Wskażemy zakres czynności jakie mogą podjąć różne podmioty mające wpływ na zmianę sytuacji dziecka, począwszy od pracowników socjalnych, przez funkcjonariuszy Policji po decyzje sądu rodzinnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi procedury odebrania dziecka i zapewnienia dziecku ochrony w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Przekazanie wskazówek dotyczących prawidłowej oceny ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka, służącej stwierdzeniu zasadności zapewnienia dziecku ochrony oraz konieczności prawidłowej diagnozy sytuacji i stanu dziecka oraz udzielenia mu natychmiastowej ochrony.
 • Wskazanie zmian w zakresie procedury ochrony dziecka przed przemocą wprowadzone nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne odebrania dziecka.
 2. Odebranie dziecka przez funkcjonariuszy Policji w ramach prowadzonych czynności.
 3. Odebranie dziecka na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego.
 4. Odebranie dziecka na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – art. 12a ustawy.
 5. Zapewnienia dziecku ochrony w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 6. Zaskarżania decyzji o przymusowym odebraniu dziecka.
 7. Przewóz dziecka i przekazania do pieczy zastępczej.
 8. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pracownicy służb opiekuńczo-wychowawczych, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener z uprawnieniami pedagogicznymi i studiami podyplomowymi MBA oraz BHP. Kancelaria jest posiadaczem prestiżowego tytułu Kancelaria Przyjazna Dziecku. Uczestniczy w szkoleniach i warsztatach z udziałem wybitnych ekspertów, w tym aktualnego Rzecznika Praw Dziecka dotyczących ochrony praw dzieci organizowanych przez Radę Europy i UNICEF.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 kwietnia 2024 r.