• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenia finansowe między gminami za wychowanie przedszkolne - kompendium wiedzy z praktycznymi ćwiczeniami

Zapraszamy na szkolenie, przedmiotem którego będą rozliczenia finansowe między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć, w praktyczny, warsztatowy sposób zostanie przekazana uczestnikom wiedza dotycząca rozliczeń finansowych między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zmian dotyczących dzieci z Ukrainy. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawimy praktyczną wiedzę dotyczącą rozliczeń finansowych między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem przepisów dotyczących dzieci z Ukrainy.
  • Omówimy aktualizację stawek dotacji oraz sposób ich wyrównywania.
  • Pokażemy, jak właściwie policzyć kwoty za dziecko w wychowaniu przedszkolnym, którymi obciążamy inne samorządy.
  • Wyjaśnimy, jak działa mechanizm aktualizacji i wyrównania tych kwot.
  • Szkolenie będzie mieć charakter warsztatu, złożonego z praktycznych przykładów i ćwiczeń.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – podstawa prawna.
2. Warsztaty z obliczania kosztów wychowania przedszkolnego dla samorządowych placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do wyliczenia kwoty obciążeń dla gminy – podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych, podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego. Uwzględnienie pomniejszenia kwoty dotacji o dotację przedszkolną, o której mowa w art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Zmiany obowiązujące w 2024 roku – pomniejszanie wydatków na dzieci z Ukrainy. 
4. Aktualizacja i wyrównanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
5. Ograniczenie spadku i wzrostu wyliczonych kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów w placówkach wychowania przedszkolnego.
7. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty i budżetu, CUW-ów, ZEAS-ów, zajmujący się rozliczaniami finansowymi między samorządami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 maja 2024 r.