• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły – zagadnienia prawne i praktyczne

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 28 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu usystematyzowanie działań organu prowadzącego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Maj i czerwiec to miesiące, w których często przeprowadzane są konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. Dyrektor reprezentuje jednostkę i podejmuje kluczowe decyzje mające na celu zapewnienie jej funkcjonowania. Tryb wyboru dyrektora jest sformalizowany i podlega ścisłej reglamentacji prawnej. Zadanie to realizowane jest przez jednostki samorządu terytorialnego, które w tym zakresie dysponują ograniczoną swobodą. Podczas zajęć prowadząca przedstawi podstawy prawne dotyczące obsadzania stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, a uwaga zostanie skoncentrowana na najczęściej występujących problemach i wątpliwościach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie sposobu obsadzania stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym.
 • Przedstawienie zagadnień natury praktycznej związanej z czynnościami podejmowanymi przez organ prowadzący od momentu ogłoszenia konkursu, do chwili zatwierdzenia jego wyników, aż do powierzenia stanowiska dyrektora.
 • Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in.:
  • jakie praktyczne aspekty towarzyszą ogłoszeniu o konkursie?
  • czy można z góry wykluczyć określoną grupę osób z możliwości udziału w konkursie?
  • w jakim terminie najlepiej przeprowadzić konkurs?
  • jakie wymagania są stawiane konkretnym kandydatom, czy do konkursu może przystąpić np. wizytator KO, nieposiadający aktualnej oceny pracy?
  • kto może, a kto nie może być powołany do udziału w pracach komisji konkursowej?
  • w jaki sposób proceduje komisja konkursowa?
  • jak postąpić, jeżeli kandydat nie podał adresu zwrotnego?
  • jak postąpić w przypadku, gdy wyłoniony kandydat odmówi przyjęcia stanowiska?
  • na co zwrócić uwagę przy zatwierdzaniu lub unieważnianiu konkursu?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne powierzenia stanowiska dyrektora.
 2. Ogłoszenie o konkursie, wymogi stawiane kandydatom.
 3. Postępowanie konkursowe prowadzone przez komisję konkursową.
 4. Zatwierdzenie konkursu i powierzenie stanowiska dyrektora.
 5. Pozakonkursowy tryb powierzenia stanowiska dyrektora.
 6. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy jst, odpowiedzialni za zadania związane z zarządzaniem oświatą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w samorządzie powiatowym. Autorka wielu publikacji, w tym m. in. komentarza do ustawy – Karta Nauczyciela oraz do ustawy o systemie oświaty, książek „Finansowanie zadań oświatowych”, „Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne”. Prowadzi działalność doradczą (obsługa jst w zakresie prawa oświatowego) oraz szkoleniową. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Łódzkim. Prelegentka na konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 28 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2024 r.

\