• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych po zmianach w pomocy de minimis i w k.p.a.

W przypadku zgłoszenia do 22 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników uwzględniające pomocy de minimis i w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Gminy realizują ustawowe zadania dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostanie przedstawiona problematyka wydawania decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia pracowników młodocianych w odniesieniu do praktyki stosowania przepisów oraz aktualnego orzecznictwa.

Prowadząca, w przejrzysty sposób, omówi kwestie związane z:

 • wydawaniem decyzji o dofinansowaniu, w tym weryfikacją wniosku,
 • zasadami przyznawania dofinansowania oraz pomocy de minimis po zmianach przepisów,
 • uwzględnieniem zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego, spowodowanymi ustawą o doręczeniach elektronicznych.

Zajęcia pozwolą zapoznać się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskać dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków, wyeliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Rozwiązanie problemów w zakresie przyznawania dofinansowania:
 • Przedstawienie, w praktyczny sposób, przepisów dotyczących dofinansowania, w tym wymogów, które należy spełnić, by je otrzymać.
 • Wskazanie, jak należy weryfikować wnioski o dofinansowanie, na co zwrócić uwagę, co sprawia największe trudności w toku postępowania.
 • Wyjaśnienie, jak należy prawidłowo wypełniać wnioski, wydawać decyzje administracyjne oraz kiedy można zastosować instytucję odwołania.
 • Omówienie krok po kroku procedury administracyjnej w sprawie wydania decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych.
 • Analiza regulacji związanych z pomocą de minimis z uwzględnieniem zmian, przebiegu postępowania administracyjnego i zasad ochrony danych osobowych w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 • Zapoznanie z tematyką doręczeń elektronicznych w związku ze zmianami w k.p.a. i ustawie o doręczeniach elektronicznych, z uwzględnieniem zmian dotyczących terminów i wszczęcia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do prowadzenia procedury związanej z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Analiza kwestii problematycznych, w szczególności tych dotyczących wątpliwości w zakresie przyznawania pomocy de minimis. 
 • Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie problematyki dofinansowania młodocianych.
 • Uzyskanie praktycznych porad i podpowiedzi, jak prowadzić sprawy dotyczące dofinansowania kształcenia młodocianych.
 • Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów, możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
2. Pojęcie pracodawcy na gruncie orzecznictwa sądowego – wnioskodawca:
• pracodawca-przedsiębiorca, 
• pracodawca- spółka, 
• pracodawca-jednostka organizacyjna, 
• śmierć pracodawcy a prawo do dofinansowania, 
• następcy prawni, 
• OHP,
• inni wnioskodawcy.
3. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 
4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem.
5. Definicja rzemieślnika.
6. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu – kwalifikacje.
7. Przyznawanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom będącym i niebędącym przedsiębiorcami.
8. Spadkobiercy a prawo do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
9. Zmiana pracodawcy, przejęcie pracowników a prawo do dofinansowania.
10. Omówienie warunków, jakie muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast oraz centrów usług wspólnych, zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracownicy izb rzemieślniczych oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 czerwca 2024 r.