• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Komunikacja: sprawiedliwość naprawcza, sposób na rozwiązanie konfliktów rówieśniczych, zespołowych drogą mediacji w żłobku, przedszkolu

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 10.04.2024 r. cena: 460 zł netto PLN /os.

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro oraz równolegle w wersji on line.

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w spotkaniu jest pierwszym krokiem do umiejętnego i skutecznego wspierania przeciwdziałania przemocy w żłobkach i przedszkolach. Nauka rozwiązywania konfliktów przy pełnym szacunku dla stron już od pierwszych miesięcy/lat życia jest kluczowa dla dalszych umiejętności interpersonalnych. Podczas spotkania będą mogli Państwo zdobyć niezbędną do tego wiedzę, opartą o praktyczne przykłady, wypracowane przez prowadzącą metody oraz omówienie napotykanych problemów. Program szkolenia został zaprojektowany tak, aby podczas przedstawiania poszczególnych zagadnień położyć nacisk na kwestie praktyczne i rozwiązania programowe. Szkolenie jest autorskim projektem wdrażanym i rozbudowywanym na bazie standardów ochrony małoletnich.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wskazanie uczestnikom szkolenia, w jaki sposób umiejętne rozwiązywanie konfliktów za pomocą min. narzędzi mediacji i porozumienia bez przemocy przekłada się na codzienną pracę w żłobkach i przedszkolach.
  • Poznanie sposobu reagowania na przemoc i rozwiązywanie konfliktów w formie działań zorientowanych na pojednanie, odbudowanie relacji w grupie oraz zapewnienie ładu.
  • Nabycie umiejętności podejmowania działań na rzecz rozwiązania problemu przemocy – przez usprawnienie komunikacji, budowanie wzajemnego zrozumienia, wypracowanie konstruktywnych zasad.
  • Uzyskanie wskazówek, jak skutecznie uczyć zespoły nowoczesnych narzędzi rozwiązywania napiętych sytuacji bez stygmatyzowania określeniami: „ofiara”, „sprawca”.
  • Wspieranie rozwoju społeczno – emocjonalnego w prowadzonych jednostkach opieki i edukacji najmłodszych.
  • Budowanie narzędzi komunikacji z Rodzicami poprzez wiedzę i umiejętną ocenę sytuacji konfliktowych.
  • Poszerzenie procedur bezpieczeństwa wpisujących się w standardy ochrony małoletnich, których wdrożenie przekłada się na poprawę jakości pracy a w efekcie na wizerunek Placówki.
  • Uczestnicy otrzymają pełen pakiet autorskich materiałów szkoleniowych uzupełnionych o wiedzę z zakresu psychologii i psychiatrii dziecięcej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Historia i definicja sprawiedliwości naprawczej. Rozwinięcie pojęć i metodyki.
2. Trzy filary sprawiedliwości naprawczej. 
3. Sprawiedliwość naprawcza retrybutywna i restoratywna - główne różnice.
4. Wady i zalety obu w kontekście pracy w żłobku, przedszkolu.
5. Wprowadzenie modelu: jak stosować sprawiedliwość naprawczą już od najmłodszych lat.
• Omówienie koniecznych do wprowadzenia sprawiedliwości naprawczej zmian pracy zespołów, placówek – co zadziała w żłobku, co w przedszkolu, a co na kolejnym szczeblu edukacji.
• Kolejność działania – praktyczne wdrażanie modelu.
• Porządek dnia i roku szkolnego – jak wykorzystać spotkania z Rodzicami i Zespołem do wdrażania metody?
• Wspieranie rozwoju społeczno–emocjonalnego poprzez zastosowanie modelu w rozwiązywaniu konfliktów na różnym poziomie (dziecko – dziecko, dziecko – nauczyciel, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic, rodzic – rodzic). 
6. Mediacje: kto, kiedy? Czy warto już w żłobku lub przedszkolu?
• mediator rówieśniczy – rola i zadania,
• mediator kadry – rola i zadania,
• jak zacząć, kogo wytypować, jakim kluczem się kierować?
7. Kluczowe narzędzia sprawiedliwości naprawczej:
• Spotkania naprawcze,
• „No blame”.
• „Wspólna sprawa”.
• Kręgi naprawcze.
8. Pytania swobodne, dyskusja. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Właściciele, dyrektorzy, opiekunowie, nauczyciele żłobków i przedszkoli prywatnych i publicznych, osoby pracujące z dziećmi, ich rodzicami oraz kierującymi zespołami – szczególnie zaangażowane w budowanie relacji osób tworzących placówkę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - przedsiębiorca, szkoleniowiec, praktyk tworzenia placówek opieki nad dziećmi do lat trzech, wieloletni właściciel sieci żłobków. Przewodnicząca Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3. Beneficjent projektu unijnego „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie”. Partner w Projektach Unijnych „Akademia Malucha MIR”, „Aktywny rodzic, szczęśliwe dziecko” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Beneficjent i partner w licznych grantach unijnych podnoszących kompetencje rodziców, opiekunów i przedsiębiorców. Członek European Alliance for the Child Guarantee w Brukseli.

Trener 2 - szkoleniowiec, wykładowca. Policjant w stanie spoczynku, dzielnicowy – praktyk interwencyjny.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro oraz równolegle w wersji on line.

Cena 499 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 10.04.2024 r. cena: 460 zł netto PLN /os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 kwietnia 2024 r.