• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusz pomocy dla dzieci z Ukrainy – przedłużenie funduszu, nowe regulacje

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą fundusze przeznaczone na działania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy będzie finansowana z Funduszu Pomocy także w 2025 r. Planowane jest bowiem przedłużenie funkcjonowania Funduszu, z jednoczesnym wprowadzeniem zmian w jego funkcjonowaniu (np. możliwość zatrudnienia asystenta międzykulturowego). W związku z tym, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pomoże uaktualnić i usystematyzować wiadomości oraz pozwoli właściwie wydatkować i ewidencjonować środki otrzymane z Funduszu, a także uniknąć błędów czy nieprawidłowości. Ekspert prowadzący szkolenie, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekaże w zwięzły i praktyczny sposób wiedzę dotyczącą prawidłowego wydatkowania, rozliczania i ewentualnego zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy, otrzymanych przez jst.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Ugruntuje i zweryfikuje wiedzę na temat rozliczenia środków z Funduszu Pomocy, finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty.
  • Uporządkuje i uzupełnieni informacje dotyczące właściwego wydatkowania środków i ich dokumentowania w 2024 r. i 2025 r.
  • Uzyska wskazówki i podpowiedzi, na co można przeznaczyć środki z Funduszu, a jakich wydatków na pewno nie można sfinansować.
  • Dowie się, jak właściwie ujmować uczniów z Ukrainy w SIO, aby uniknąć konieczności zwrotu niewłaściwie naliczonych środków.
  • Pozna praktyczne rozwiązania w zakresie problematyki finansowania zadań z Funduszu Pomocy, możliwe do zastosowania w jego jednostce.
  • Zdobędzie cenne porady oraz wskazówki dotyczące stosowania przepisów o Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy w odniesieniu do kształcenia i opieki.
  • Pozna wpływ środków z Funduszu na dotowanie szkół i przedszkoli niesamorządowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna kształcenia i finansowania uczniów z Ukrainy i zmiany wprowadzone na 2024 r. i 2025 r., w tym projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (z 5 kwietnia 2024 r.).
2. Kluczowe przepisy merytoryczne, wpływające na finansowanie i rozliczenie. Limity liczby uczniów.
3. Finansowanie kształcenia w szkołach dzieci z Ukrainy.
4. Finansowanie wychowania przedszkolnego dzieci z Ukrainy.
5. Finansowanie dowożenia dzieci z Ukrainy.
6. Finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
7. Koszty utworzenia oddziału przygotowawczego, a wysokość subwencji oświatowej/ dotacji.
8. Koszty organizacji bezpłatnej nauki języka polskiego a wysokość subwencji oświatowej/ dotacji, przy minimalnej liczbie godzin j. polskiego (6).
9. Dotacje na uczniów z Ukrainy w przedszkolach i szkołach dotowanych:
• czy dotacje są należne? 
• jaka jest ich wysokość? 
• obliczenie dotacji dla ucznia w oddziale ogólnodostępnym, przygotowawczym i z bezpłatną nauką języka polskiego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi CUW, szkół i przedszkoli, dyrektorzy przedszkoli i szkół, przedstawiciele innych niż jst osób prawnych lub fizycznych, prowadzący przedszkola i szkoły, urzędnicy nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy Centrów Usług Wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracownicy, odpowiedzialni za ww. zadania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 czerwca 2024 r