• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Sekretarzy: Ochrona danych osobowych w świetle kontroli NIK

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia w formule stacjonarnej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• W związku z planowanymi kontrolami NIK w obszarze ochrony danych osobowych oraz licznymi nieprawidłowościami, szczególnie w jednostkach organizacyjnych w trakcie spotkania zostaną omówione obowiązki administratorów danych osobowych w kontekście odpowiedzialność.
• Wyjaśniamy czy faktycznie organ prowadzący odpowiada za przetwarzanie danych w jednostkach organizacyjnych, w jaki sposób sprawować kontrole w tym obszarze.
• Wskażemy praktyczne rozwiązania w zakresie systemu ochrony danych osobowych. Pokażemy jak zgodnie z prawem „naprawić” system ochrony danych osobowych.
• Pokażemy jakie argumenty będą kluczowe w przypadku kontroli NIK.
• Podpowiemy jak zorganizować czy naprawić system ochrony danych osobowych, aby ustrzec się przez odpowiedzialnością.
• Dokonanym praktycznej analizy problemu i odpowiemy na pytania uczestników. 

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Ochrona danych osobowych w kontekście obowiązków administratora danych osobowych.
2. Procesy przetwarzania danych osobowych a ich zabezpieczenia w poszczególnych obszarach np. BIP, e-mail, rekrutacja uczniów do szkół itd.
3. Powierzenie a udostępnienie danych.
4. Proces weryfikacji podmiotów którym administrator powierzył dane osobowe.
5. Umowy powierzenia i ich konieczność w wybranych obszarach.
6. Audyty wewnętrzne a aktualizacja procedur.
7. Środki zaradcze w przypadku incydentu a naruszenia danych osobowych.
8. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie systemu ochrony danych osobowych.
9. Dostosowanie działań, procedur do wymogów RODO oraz przepisów sektorowych – praktyczne wskazówki.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także jako iodo. Obecnie obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie obsługi prawnej, ochrony danych osobowych. Ekspert Związku Województw RP. Jest inicjatorem dotyczącym powstania Kodeksu postępowania z danymi osobowymi w jednostkach samorządu terytorialnego a także jako inicjator prowadzi spotkania zespołu Koordynatorów ds. Ochrony Danych powstałego przy Związku Województw RP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 639 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 16 maja 2024 r