• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Reklamy i materiały wyborcze w pasie drogowym - obowiązek usunięcia po wyborach

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom służb drogowych szkolenie, którego przedmiotem będzie zajęcie pasa drogowego ze szczególnym uwzględnieniem reklam, w tym reklam wyborczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Umieszczenie ogłoszenia wyborczego w pasie drogowym drogi krajowej wymaga zezwolenia zarządcy tej drogi, natomiast jego usunięcie wynika z odrębnych przepisów. Za plakat wyborczy umieszczony bez takiej zgody oraz za nieusunięcie go w obowiązującym terminie naliczona może zostać kara pieniężna. W związku z przypadającymi w tym roku wyborami samorządowymi, zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego przekazane zostaną Państwu informacje dotyczące usuwania reklam wyborczych w pasach drogowych oraz nakładania sankcji za nieusunięte w terminie reklamy i urządzenia reklamowe. Podczas szkolenia ekspert – prawnik i etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego na praktycznych przykładach omówi powyższe zagadnienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz., uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu definicji dotyczących dróg publicznych, zarządzania drogami, reklamy.
• Dowiesz się, jakie są zasady umieszczania i egzekwowania usunięcia reklam wyborczych.
• Poznasz różnice wynikające z kodeksu wyborczego a ustawy o drogach w kontekście terminu usunięcia reklam wyborczych.
• Dowiesz się, w jaki sposób oraz na jakiej podstawie naliczyć kary za nieusunięcie reklam wyborczych oraz kiedy można odstąpić od nałożenia kary administracyjnej.
• Poznasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Kiedy upływa ustawowy czas na usunięcie reklam wyborczych?
- Jak naliczać opłaty za niespełnienie ustawowego obowiązku usunięcia reklam w terminie?
- Czy policja i straż miejska/gminna jest zobowiązana do usuwanie plakatów wyborczych?

zwiń
rozwiń
Program

1. Podział dróg publicznych, pojęcie pasa drogowego, zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg.
2. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych.
3. Definicja reklamy.
4. Umowy cywilnoprawne w tym na umieszczenie reklam.

5. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń i reklam w pasie drogowym.
6. Reklamy wyborcze – zasady umieszczania i egzekwowanie usunięcia.
7. Ustawowe terminy usunięcia reklam wyborczych.

8. Kodeks wyborczy czy ustawa o drogach – spór w orzecznictwie o reklamy wyborcze.
9. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat.
10. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń oraz reklam bez zezwolenia.
11. Odstąpienie od naliczenia kary. Procedura i przesłanki.
12. Reklamy w pasie drogowym. Reklamy po zmianach ustawy oraz innych ustaw i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym.
13. Reklamy na pojazdach.
14. Elementy postępowania administracyjnego:
• Czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe.
• Postępowanie odwoławcze.
• Decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.
15. Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy i w sprawie reklam wyborczych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin (miast) zajmujący się drogami publicznymi oraz pracownicy zarządów dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, specjalizuje się w problematyce zarządzania drogami, nieruchomości, ochrony środowiska, przyrody, prawie inwestycyjnym oraz sprawach cywilnych w zakresie nieruchomości i odszkodowań. Na co dzień współpracuje z zarządem dróg wojewódzkich i jednostkami gminnymi. Od 30 lat prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie postępowań administracyjnych, nieruchomości, dróg publicznych, ochrony środowiska i innych. Etatowy członek SKO w Białymstoku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 kwietnia 2024 r.