• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązki alimentacyjne i prawo rodzinne w aspekcie realizacji zadań w pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Wzory pism do rodziny

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 11 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu pomocy społecznej dotyczące obowiązku alimentacyjnego i prawa rodzinnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Znajomość przepisów dotyczących obowiązku alimentacyjnego i prawa rodzinnego jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Ustalenie kto z rodziny, w jakiej kolejności i na jakich zasadach jest zobowiązany do pomocy stronie postępowania jest konieczne przed przyznaniem świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej. W postępowaniach z tego zakresu wykorzystywane są również wyroki sądowe w zakresie małżonków, działu majątku, konieczna jest zatem wiedza na temat możliwych rozstrzygnięć sądowych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego, w kompleksowy i przejrzysty sposób najważniejsze przepisy, orzecznictwo i praktykę jednostek administracyjnych pomocy społecznej omówi dla Państwa doświadczona trenerka, a jednocześnie członek etatowy SKO, wyjaśniając najczęstsze problematyczne i budzące wątpliwości zagadnienia dotyczące obowiązku alimentacyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie w przystępny sposób przepisów dotyczących obowiązku alimentacyjnego w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych.
 • Zdobycie informacji, kto i w jakiej kolejności jest zobowiązany do pomocy osobie w rodzinie i na jakich zasadach. Wskazanie, w jaki sposób informować o tym rodzinę, jak zapisywać dane w wywiadzie środowiskowym, jak odmawiać przyznania pomocy, gdy nie jest wykonywany obowiązek alimentacyjny przez rodzinę lub gdy osoba ubiegająca się o pomoc lub świadczenia nie chce skorzystać z dochodzenia obowiązku alimentacyjnego.
 • Nabycie wiedzy, jak dochodzić powództwem alimentacyjnym wykonania obowiązku alimentacyjnego.
 • Przekazanie wzorów pism do rodzin, uzasadnień decyzji.
 • Uzyskanie informacji dotyczących tego, jak wpływa kolejność obowiązku alimentacyjnego na ustalanie opłaty za dom pomocy społecznej i ustalanie składu rodziny w świadczeniach rodzinnych - osoba samotnie wychowująca dziecko, utrzymywanie dzieci i małżonków, pojęcia niezbędne na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie reprezentacji stron postępowania małoletnich, ubezwłasnowolnionych, niepełnosprawnych.
 • Poznanie zasad prawa rodzinnego, niezbędnych w realizacji zadań z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Obowiązek alimentacyjny, zakres i przedmiot:
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (m. in. pojęcie, cechy obowiązku alimentacyjnego, podmioty stosunku alimentacyjnego). Jak działają przepisy? Kiedy obowiązują? Jak uświadomić rodzinę, że obowiązek alimentacyjny to nie tylko zasadzone przez sąd alimenty, jak pouczać o obowiązku?
  • Ustalanie osób zobowiązanych do alimentacji - obowiązek alimentacyjny dotyczy nie tylko dzieci, ale i małżonków, rodzeństwa, byłych małżonków, ojczymów, macochy i pasierbów.
  • Wywiad w pomocy społecznej u osób zobowiązanych do alimentacji w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu w postępowaniach o ustalenie odpłatności w DPS i odpłatności za usługi opiekuńcze - konieczność badania obowiązku alimentacyjnego na etapie ustalania uprawnień do pomocy społecznej, pisma do rodziny, zapisy wywiadu, współdziałanie osoby ubiegającej się o pomoc a odmowa lub zmniejszenie pomocy.
  • Odmowa wskazania dochodu przez członka rodziny zobowiązanego do ponoszenia odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej. Ocena materiału dowodowego w świetle obowiązku alimentacyjnego i zasad pomocy społecznej.
  • Obowiązek alimentacyjny osób zamieszkujących poza granicami RP a postępowanie administracyjne w przypadku osób zobowiązanych do alimentacji, zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów k.p.a. oraz u.p.s.
  • Wykorzystanie pojęcia obowiązku alimentacyjnego w postępowaniach administracyjnych o przyznanie pomocy społecznej.
 2. Obowiązek alimentacyjny – kolejność – wykorzystanie przepisów k.r.i.o. przy przyznawaniu świadczeń pomocy społecznej i przy ustalaniu opłaty za dom pomocy społecznej.
 3. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Kodeks cywilny - reprezentacja strony w postępowaniach przed organami:
  • Opiekun prawny. Kurator. Doradca tymczasowy.
  • Kurator dla osoby niepełnosprawnej.
  • Rodzice dziecka.
 4. Prawo rodzinne:
  • Małżonkowie – wyrok rozwodowy, separacja, umowy o rozdzielności majątkowej, podział majątku – wpływ na postępowania w sprawach świadczeń i pomocy społecznej.
  • Ustalanie składu i dochodu rodziny i dochodu - prawomocność wyroku, obowiązki małżonków w świetle prawa rodzinnego a uprawnienia do świadczeń zabezpieczenia społecznego.
 5. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 11 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 kwietnia 2024 r.