• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Narkotyki, dopalacze, środki odurzające – praktyczny kontakt z problemem

Program i karta zgłoszenia

Cena 749,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 27 maja cena wynosi 649,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą dopalacze oraz inne substancje odurzające w kontekście radzenia sobie z tą problematyką przez pracodawców, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, oświaty, czy służby mundurowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Młodzież sięgająca po narkotyki, alkohol czy inne środki odurzające to w obecnych czasach coraz większy problem. Prezentowane podczas zajęć zagadnienia mają na celu przyczynić się do stworzenia sprawnie funkcjonującej, profesjonalnej i nowoczesnej kadry skutecznie podejmującej wyzwania XXI wieku. Pomoże to sprostać wymogom zmieniającego się otoczenia poprzez uzupełnienie i podniesienie dotychczasowej wiedzy i umiejętności z zakresu dotyczącego obecnych na rynku środków odurzających. Zajęcia poprowadzi specjalista z dużym doświadczeniem praktycznym zajmującym się od prawie 30 lat tymi zagadnieniami, wieloletni trener i oficer Policji, który przekazuje wiedzę nie tylko teoretyczną ale przede wszystkim praktyczną wybraną na podstawie doświadczeń służbowych ale także służenia wiedzą bezinteresownie jako doradca oraz w ramach wolontariatu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczący środków odurzających, merytoryczne oraz praktyczne wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz przygotowanie do właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń poprzez doskonalenie zawodowe kadr.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu:
- Poznasz podział substancji odurzających za względu na działanie na organizm człowieka.
- Dowiesz się jakie są obowiązujące akty prawne dotyczące środków odurzających.
- W praktyczny sposób na przedstawionych „próbkach” nauczysz się rozpoznawać środki odurzające.
- Zdobędziesz wiedzę o dopalaczach oraz innych substancjach pochodzenia naturalnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Narkotyki - znane substancje zabronione. Podział substancji ze względu na działanie na organizm człowieka.
● Środki działające opóźniająco.
● Środki działające pobudzająco.
● Środki zaburzające.
2. Narkotyki – główne akty prawne i obowiązujące przepisy.
3. Praktyczne umiejętności.

● Rozpoznawanie substancji odurzających.
● Sposoby przechowywania.
● Sposoby pakowania i zażywania.
4. Dopalacze – zabronione.
● Co to jest?
● Jak to działa?
● Jak to wygląda?
● Od legalu do chwili obecnej.

● To już przeszłość??????????
5. Czy wszystkiego zakazano ? Może coś rośnie u ciebie w domu lub ogrodzie. Niebezpieczeństwo blisko ciebie!
● Substancje roślinne zastępujące narkotyki.
● Inne substancje zastępcze.
● Tabletki, syropy, środki farmakologiczne – niebezpieczne dla wielu.
6. Rozpoznawanie osób będących pod wpływem środków – czy się da?
7. Używanie testerów do rozpoznawania narkotyków oraz ich obecności w wydzielinach organizmu.
8. Własne bezpieczeństwo przy kontakcie ze środkami oraz osobami pod ich wpływem. Ochrona prawna.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy kadrę kierowniczą instytucji publicznych, pracodawców, pracowników w tym pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wydziałów oświaty, dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz wszystkie osoby, które mogą mieć styczność z omawianymi zagadnieniami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficer dyplomowany (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie). Specjalista ds. doskonalenia zawodowego. Trener od wielu lat osobiście zajmuje się omawianą problematyką w praktyczny sposób mając zarówno kontakt z osobami biorącymi narkotyki jak i ich środowiskiem, a obecnie nadal pozostaje w bezpośrednim kontakcie z tematyką. Przekazywana wiedza wynika z wieloletnich (od 1994r. doświadczeń z osobami biorącymi środki odurzające oraz ich środowiskiem pracy i szkolnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 749,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 27 maja cena wynosi 649,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 czerwca 2024 r.