• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych oraz emerytury nauczycielskie

Cena: 435 PLN netto/os.

W przypadku zgłoszenia do 15 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w zakresie spraw kadrowych i płacowych w szkołach i placówkach oświatowych. Udział w szkoleniu gwarantuje zdobycie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w oświacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, przygotowującym do właściwego przeprowadzenia zadań z zakresu ruchu kadrowego w szkołach i placówkach oświatowych w związku z organizacją roku szkolnego 2024/2025 lub reorganizacją sieci szkół.

Podczas zajęć ekspert uczestniczący w postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, wskaże właściwą procedurę rozwiązywania stosunku pracy lub ograniczenia wymiaru etatu w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe, przedstawi najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości oraz zasady postępowania w przypadku odwołania się nauczyciela od wypowiedzenia. Omówi także zmiany w zakresie emerytur nauczycielskich i zasady zatrudniania emerytowanych nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły (coraz mniej liczne roczniki).
 • Wskazanie rozwiązań możliwych do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, przeniesienie do innej placówki.
 • Omówienie zasad współdziałania ze związkami zawodowymi, w przypadku wypowiadania stosunku pracy nauczycielowi z przyczyn organizacyjnych, ustalanie kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia.
 • Analiza szczególnej ochrony stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego.
 • Omówienie zmian w zakresie emerytur nauczycielskich, świadczeń kompensacyjnych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas szkolenia, uzyskania wskazówek i podpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ruch służbowy.
 1. Postępowanie w przypadku konieczności obniżenia wymiaru etatu nauczyciela.
  • Zmiana treści umowy o pracę:
   • porozumienie zmieniające warunki pracy,
   • wypowiedzenie warunków zatrudnienia.
  • Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania:
   • tryb ograniczenia etatu i jego skutki,
   • terminy składania propozycji ograniczenia wymiaru zatrudnienia i odpowiedzi nauczyciela,
   • przydzielenie godzin po ograniczeniu zatrudnienia,
   • zgoda na ograniczenie etatu a urlop dla poratowania zdrowia.
 2. Zmiana stanowiska nauczyciela.
  • Pojęcie stanowiska w przypadku nauczycieli.
  • Przeniesienie na inne stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.
 3. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.
  • Współdziałanie ze związkiem zawodowym:
   • ustalenie przynależności związkowej,
   • konsultacja zamiaru rozwiązania stosunku pracy – zasady.
  • Określanie przyczyny wypowiedzenia:
   • przyczyna organizacyjna,
   • kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia.
  • Doręczenie wypowiedzenia:
   • odmowa odbioru wypowiedzenia przez nauczyciela,
   • doręczenie w czasie nieobecności nauczyciela w pracy,
   • termin na doręczenie wypowiedzenia w szkołach,
   • skrócenie okresu wypowiedzenia i jego skutki.
 4. Uprawnienia, wynikające z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.
  • Odprawa pieniężna:
   • sposób ustalania wysokości odprawy w zależności od podstawy zatrudnienia nauczyciela,
   • podstawa rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych a zakres uprawnień,
   • odprawa za rozwiązanie stosunku pracy a odprawa emerytalna i inne świadczenia.
  • Stan nieczynny:
   • termin na wniosek,
   • korzyści stanu nieczynnego,
   • przywrócenie do pracy ze stanu nieczynnego a dodatkowe zatrudnienie w tym okresie,
   • stan nieczynny a odwołanie od wypowiedzenia.
 1. Emerytury nauczycielskie.
  1. Warunki nabycia.
  2. Sposób obliczenia.
  3. Zawieszenie emerytury.
  4. Emerytura a świadczenie kompensacyjne.
  5. Od kiedy można korzystać z nowych uprawnień?
  6. Zmiany w nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
 2. Nowe zasady zatrudniania emerytowanych nauczycieli.
  1. Zatrudnianie nauczycieli emerytowanych na czas określony.
  2. Zgoda nadzoru pedagogicznego.
 3. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, realizujący zadania z zakresu obsługi kadrowej nauczycieli, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m. in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 15 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 kwietnia 2024 r.