• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dotacje dla szkół niesamorządowych w 2024 roku – ustalanie stawek oraz ich aktualizacja

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje oświatowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego w krótkim wstępie teoretycznym zostaną omówione najważniejsze przepisy prawne dotyczące ustalania stawek dotacji na 2024 r. dla szkół nie samorządowych. Zdecydowana większość czasu podczas zajęć zostanie przeznaczona na praktyczne warsztaty, obliczenia i przykłady. Wskazane zostaną także najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.

Na szkoleniu zajmiemy się wyłącznie tematyką dotyczącą dotacji dla szkół, przykładowe wyliczenia podczas warsztatów także dotyczyć będą tylko dotacji szkolnej. Udział w spotkaniu pozwoli zdobyć praktyczne informacje, które pomogą sprawnie i zgodnie z przepisami aktualizować stawki dotacji w 2024 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szkolenie dotyczy aktualizacji dotacji dla szkół niesamorządowych i jest idealnym rozwiązaniem dla osób dotujących tylko te szkoły.
 • Zdobycie wiedzy, jak obliczyć i zaktualizować stawki dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych.
 • Przećwiczymy sposób wyliczania wskaźnika zwiększającego w oparciu o obowiązujące przepisy ustawowe.
 • Omówimy rozporządzenie o podziale subwencji, ze szczególnym uwzględnieniem zależności między wagami.
 • Przedstawimy, jakimi wskaźnikami liczyć wydatki we wspólnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (w przypadku obliczania wskaźnika zwiększającego na podstawie zespołów).
 • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy na konkretnym przykładzie, jak policzyć wskaźnik zwiększający, jakie wagi z algorytmu subwencji oświatowej uwzględniać przy dotowaniu, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacjiProwadzący w pliku Excel, który zostanie udostępniony uczestnikom po szkoleniu, pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.
 • Bardzo dobre szkolenie zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Omówimy wyliczanie wskaźnika zwiększającego od podstaw (w Excelu), ale dzięki skupieniu się tylko na dotacji szkolnej będzie również czas na przeanalizowanie bardziej skomplikowanych przypadków.
 • Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach, a także ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu uczestnikowi.
 • Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację, będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne – z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.
 • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz wielu publikacji o dotacjach oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do dotacji – podstawa prawna. Ogólne przepisy dotyczące dotacji.
 2. Warunki otrzymania dotacji.
 3. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, rozporządzenie o podziale subwencji oświatowej.
 4. Omówienie rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej:
  • jakie wagi należy uwzględnić przy dotowaniu?
  • jakie wagi wzajemnie się wykluczają?
  • zależności pomiędzy wagami.
 5. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym (praktyczne przykłady):
  • jak obliczyć wskaźnik zwiększający?
  • jak obliczyć kwotę subwencji oświatowej dla uczniów o różnych charakterystykach: różne wagi, np. uczeń niepełnosprawny, nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, oddziały różnego typu?
 6. Aktualizacja i wyrównanie stawek dotacji.
 7. Ograniczenie wahań dotacji po aktualizacji.
 8. Aktualizacja w trybie szczególnego przypadku.
 9. Obowiązywanie nowych zaktualizowanych stawek dotacji, a wyrównanie.
 10. Przykład praktyczny wyrównania dotacji. Model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
 11. Odpowiedzi na pytania, konsultacje kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele jst: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, przedstawiciele ZEAS-ów, CUW-ów, osoby, zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni w jst, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie Odpowiedzialnym za Finansowanie Zadań Oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 kwietnia 2024 r.