• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Komunalne spółki z. o. o. - zasady funkcjonowania, nadzór i odpowiedzialność organów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 6 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii kontrola i audyt, przedmiotem którego będzie nadzór JST nad spółkami komunalnymi oraz zasady działania zarządu, czy rady nadzorczej.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem komunalnych spółek oraz ich rad nadzorczych w oparciu o regulacje kodeksu spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji z 2022 r. w zakresie: prawa grup spółek, zmian w działalności rad nadzorczych, zarządów spółek oraz rozszerzenie katalogu przestępstw dla ograniczenia w pełnieniu funkcji w spółkach oraz z perspektywy ich wdrożenia oraz realizacji we właściwych podmiotach.
• Zagadnienia, które przeanalizujemy podczas szkolenia mają na celu ocenę wdrożonych rozwiązań oraz analizę działalności w spółce z perspektywy ponad rocznego funkcjonowania nowych przepisów.
• Ponadto przedstawimy inne niezwykle ważne kwestie w tym dotyczące sprawowania nadzoru nad działalnością zarządu spółki oraz odpowiedzialności z tym związanej. Chodzi nie tylko o nadzór wykonywany przez radę nadzorczą ale też nadzór właścicielski. Zaniedbania związane z nadzorem i kontrolą mogą skutkować odpowiedzialnością tych osób, co zostanie szczegółowo wyjaśnione w trakcie szkolenia.
• Omawiane zagadnienia odniesiemy do praktycznych przykładów i zaprezentujemy dobre praktyki postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu regulacji i wymagań prawnych dotyczących spółek komunalnych z uwzględnieniem podsumowania wdrożenia zmian w kodeksie handlowym.
• Zapoznanie z zasadami funkcjonowania spółek komunalnych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), w tym z zasadami działalności zarządu oraz rady nadzorczej oraz sposobu sprawowania nadzoru nad spółkami z pozycji właściciela.
• Poznanie zasad reprezentacji spółek, działalności prokurentów i zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
• Zdobycie wiedzy dotyczących obowiązków pracowników spółek w zakresie realizowania zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji organów spółki (protokoły i uchwały) i ich organów wykonawczych – czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd.
• Poznanie odpowiedzialności poszczególnych osób wchodzących w skład organów spółki zarówno tej wynikającej z zasad prawa spółek jak i odpowiedzialności cywilnej i karnej.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.
• Dzięki udziałowi szkoleniu:
- pracownicy zostaną przygotowani do prowadzenia pełnej obsługi organów spółki tj. zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników a także zwoływania posiedzenia organów.
- członkowie rad nadzorczych jak i zarządu pogłębią wiedzę z zasad funkcjonowania organów spółki i ciążące na nich obowiązki wynikające z przepisów prawa.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakładanie spółek – cele i zasady.
2. Zasady reprezentacji spółek (KRS).
3. Funkcjonowanie organów spółki z o.o. – wprowadzenie
4. Działalność zarządu spółki:

• Mandat a kadencja, okres kadencji zarządu - doprecyzowanie zasad.
• Kadencja wspólna a indywidualna.
• Składanie rezygnacji przez członków zarządu.
• Były członek zarządu – prawa i obowiązki.
• Uchwały zarządu w protokole z posiedzenia zarządu spółki - prowadzenie dokumentacji przez pracowników spółki.
• Data objęcia funkcji członka zarządu i jego prawo do reprezentacji spółki.
• Powołanie członka zarządu -uchwała o powołaniu a kontrakt menedżerski/umowa zlecenie.
5. Prokurenci w spółce – zadania, działalność, odpowiedzialność.
6. Działalność Rady Nadzorczej:

• Kadencja członka rady nadzorczej i zasady jej liczenia.
• Zakres uprawnień kontrolnych rady nadzorczej a uprawnienia kontrolne członka rady nadzorczej.
• Efektywny nadzór spółki – procedury wewnętrzne, regulamin rady nadzorczej.
• Doraźny lub stały komitet rady nadzorczej.
• Obowiązek sporządzania sprawozdania przez radę nadzorczą.
• Doradcy rady nadzorczej.
• Sposób zwoływania posiedzenia rady nadzorczej.
7. Nadzór właścicielski:
• Zgromadzenie wspólników.
• Narzędzia kontroli i nadzoru.
8. Odpowiedzialność członków organów spółki:
• Zasady odpowiedzialności.
• W świetle zapisów kodeksu spółek handlowych.
• Wynikająca z kodeksu cywilnego.
• Wynikająca z przepisów prawa karnego.
9. Podsumowanie, pytania, dyskusje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Radnych – członków komisji Rewizyjnych.
• Członkowie zarządu spółek komunalnych.
• Członkowie rad nadzorczych spółek.
• Kierownicy/ dyrektorzy biura zarządu.
• Pracownicy zajmujący się nadzorem właścicielskim z ramienia właściciela spółki komunalnej
• Asystenci prezesów.
• Inni pracownicy spółek.
• Pracownicy organów JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni członek rad nadzorczych spółek komunalnych, radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Certyfikowany Trener Master Class Bussines Trainer. Doświadczony audytor – praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu działalności spółek komunalnych każdego szczebla samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 6 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 maja 2024 r.