Śląskie Forum Prawników Samorządowych. Dostęp do informacji publicznej z uwzględnieniem Biuletynu Informacji Publicznej

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas zajęć uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat właściwego zastosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z aktualnym orzecznictwem, a także o informacjach zamieszczanych w BIP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  • Zdobycie wiedzy praktycznej na temat informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • Zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem związanym z informacją publiczną oraz BIP.
  • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu zajęcia.
  • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres informacji publicznej:
a. Ustalenie, że wnioskowana informacja ma status informacji publicznej.
b. Ustalenie posiadania danej informacji: 
• informacje publiczne będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych jst,
• informacje publiczne ,,nie wytworzone” przez dany podmiot.
c. Ustalenie, że posiadana informacja publiczna podlega udostępnieniu.
d. Tzw. informacja wewnętrzna/robocza a informacja publiczna.
2. Kolizja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w stosunku do innych ustaw, na podstawie których można uzyskać informację publiczną.
3. Rodzaje informacji publicznej:
a. Prosta.
b. Przekształcona (w tym tzw. anonimizacja).
c. Informacja przetworzona:
• charakterystyka informacji przetworzonej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych,
• problematyka zestawienia wielu informacji prostych w kontekście informacji przetworzonej,
• interes publiczny jako przesłanka uzyskania informacji przetworzonej.
4. Formy udostępniania informacji publicznej.
5. Postępowanie w sprawie udzielania informacji na wniosek:

a. Wymogi formalne wniosku,
b. Udzielenie informacji we wnioskowanej formie,
c. Informacja o kosztach udzielenia informacji publicznej.
6. Ograniczenie prawa do informacji:
a. Tajemnice ustawowo chronione.
b. Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych.
c. Problematyka prawa do prywatności funkcjonariusza publicznego/ osoby pełniącej funkcje publiczne.
d. Problematyka tajemnicy przedsiębiorcy.
e. Decyzja o odmowie udostępniania informacji publicznej:
• elementy decyzji,
• stosowanie kpa,
• wydanie decyzji wnioskodawcy, który nie ma statusu strony w postępowaniu administracyjnym.
7. Kto ma obowiązek prowadzić BIP?
8. Informacja zamieszczona w BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej.
9. Publikowanie reklam a BIP.
10. BIP a inne urzędowe strony www.
11. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? 
12. Dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radcy prawni, Osoby odpowiedzialne w danej instytucji za udzielania informacji publicznej oraz za umieszczanie informacji w BIP.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi. Dr nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; członek Zespołu Prawa Samorządu Terytorialnego, specjalistka z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa samorządu terytorialnego.

Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych w ww. zakresie. Wykładowca na studiach podyplomowych dla pracowników samorządowych. Autorka wielu publikacji z ww. obszaru tematycznego, w tym praktycznych wyjaśnień i komentarzy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: 470 PN netto/os., członkowie Śląskiego Forum Prawników Samorządowych w ramach składki. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 17 maja 2022 r.