Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie na którym w szczególności zajmiemy się kwestiami z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, u której podstaw uchwalenia leży zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zniwelowanie bariery finansowej do korzystania z obsługi prawnej na etapie przedsądowym. Na szkoleniu zostaną poruszone nie tylko zagadnienia dotyczące realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej ale również sprawy związane z wykonywaniem kontroli oraz wykorzystaniem dotacji uzyskiwanych z budżetu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, roli JST w realizacji pomocy prawnej oraz jej dostępności dla zainteresowanych osób.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres stosowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. Nieodpłatna mediacja – w praktyce.
3. Dostępność usług określonych w ustawie.
4. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ustawy - organizacja i finansowanie.
5. Rola prawniczych samorządów zawodowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych, gmin, miast na prawach powiatu, sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych oraz osoby, które są odpowiedzialne za stworzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 23 czerwca 2021 r.