Praca z dokumentem elektronicznym: e-dokument, ePUAP i podpis elektroniczny

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na dedykowane archiwistom dotyczące dokumentacji elektronicznej i postępowania z e-dokumentem.

Ważne informacje o szkoleniu

Dokument elektroniczny, mimo że funkcjonuje w urzędach administracji publicznej od dłuższego czasu nadal postrzegany jest jako dokument „niepełnowartościowy” w stosunku do dokumentu papierowego. Często pojawiają się wątpliwości czy i kiedy może on zastąpić papier, jak udostępnić akta elektroniczne organom, czy podmiotom kontrolującym, żądającym dokumentacji papierowej, czy musimy przechowywać oryginalne dokumenty papierowe. Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zasady bezpieczeństwa w pracy z dokumentacją elektroniczną.
• Zwiększenie efektywności zarządzania dokumentacją.
• Przedstawienie najskuteczniejszych procedur w pracy z e-dokumentem
• Poprawa organizacji pracy w jednostce poprzez zapoznanie się z zasadami postępowania z dokumentacją i wykonanie praktycznych zadań w tym zakresie.
• Omówienie przepływu dokumentów - od wpływu, do archiwizacji.
• Zalety stosowania EZD w instytucji.

zwiń
rozwiń
Program

I. Wprowadzenie do komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznych.
1. Definicja dokumentu elektronicznego.
2. Definicja środków komunikacji elektronicznej - skutki prawne, casusy.
II. Dokument elektroniczny w Administracji - konieczność czy potrzeba czasów.
1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w dokumentowaniu – czy na pewno obsługujemy dokumenty „papierowe”?
2. Uruchomienie eUSŁUG – zaczynamy e-dokumentowanie.
3. Dokument papierowy a dokument elektroniczny – podobieństwa i różnice:
• Dokument papierowy a odwzorowanie cyfrowe.
• Formatowanie dokumentu w edytorze tekstu i szablony plików.
• Opis plików.
• Treść i metadane dokumentu elektronicznego.
• Czy dokument elektroniczny może mieć kopię a może duplikat?
• Obsługa dokumentu elektronicznego.
4. Odwzorowanie cyfrowe a dokument elektroniczny.
5. Postępowanie z dokumentem elektronicznym w jednostce od wpływu, wytworzenia, wysłania po archiwizację.
III. Podpis elektroniczny w postępowaniu administracyjnym.
1. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?
2. Co z Profilem Zaufanym?
3. Podpisy niekwalifikowane.
4. Decyzje administracyjne - jaki złożyć podpis.
5. Pozostałe pisma - jaki złożyć podpis.
6. Walidacja i weryfikacja podpisu elektronicznego.
IV. e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce również w datach.
1. Jak będą działać e-Doręczenia – „proste” usługi hybrydowe.
2. e-Skrzynka i e-Doręczenie w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”:
• Od przygotowania projektu – 2017.
• Przez Ustawę, która wchodzi w życie – X.2020.
• Do Gotowe – e-Doręczenia – 2022.
• Rząd JUŻ przyjął projekt ustawy dotyczący e-doręczenia – 24 września 2019 rok.
V. Procedury w podmiocie w zakresie obsługi dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego.
1. Instrukcja obiegu dokumentów.
2. Elektroniczne nośniki danych – jak tworzyć skład chronologiczny?
3. Instrukcja postępowania z podpisem elektronicznym w podmiocie.
4. Jak czytać instrukcję bezpieczeństwa teleinformatycznego w przetwarzaniu danych i informacji.
VI. Platformy usług elektronicznych.
5. Jak sprawnie obsłużyć dokument na Platformie ePUAP.
6. Plany Ministerstwa Cyfryzacji – najważniejsze:
• e-Doręczenia.
• e-RPL.
• Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
• Inne – jakie?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, zakładów ubezpieczeń społecznych, urzędów krajowej administracji skarbowej i innych urzędów, w których tworzone są akta spraw.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 289 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 lipca 2021 r.