• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Narzędzia, techniki, metody i strategie skutecznego oraz efektywnego korzystania ze „sztucznej inteligencji” zwiększające wydajność i efektywność działań urzędniczych

Program i karta zgłoszenia

Przy przesłaniu do 28 marca 2024 r. cena szkolenia to 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI), w celu usprawnienia pracy administracji publicznej. W rezultacie uczestnicy szkolenia uzyskują kompleksową wiedzę na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy urzędniczej oraz umiejętność skutecznego stosowania tych narzędzi i metod w praktyce, co pozwala im na efektywne usprawnienie procesów administracyjnych i lepsze zaspokojenie potrzeb obywateli.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie ma za zadanie przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do skutecznego wykorzystania Sztucznej Inteligencji (SI) w codziennej pracy urzędniczej, w celu zwiększenia wydajności, efektywności oraz poprawy jakości usług świadczonych przez administrację publiczną. Program zapewnia solidne wprowadzenie do ChatGPT oraz omawia istotę inżynierii promptów. Prompt czyli fragment tekstu, który ma nam posłużyć jako instrukcja lub polecenie dla naszego systemu. Może obejmować pytanie, prośbę o wykonanie jakiejś czynności, czy też prośbę o analizę określonego zestawu danych. Są one kluczowe w komunikacji z AI, ponieważ decydują o tym, jak system będzie interpretował żądane od niego zadania. W związku z tym wprowadzenie do praktycznych zastosowań ChatGPT w różnych dziedzinach jest istotne dla zrozumienia potencjału SI w urzędach. Szkolenie zawiera zarówno sesje teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia, co pozwala uczestnikom na zdobycie zarówno teoretycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności w projektowaniu promptów. Włączenie sesji dotyczącej etyki i bezpieczeństwa w korzystaniu z ChatGPT jest kluczowe, aby uczestnicy mieli świadomość potencjalnych zagrożeń i konsekwencji nieodpowiedniego użytkowania SI.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zrozumienie ChatGPT i jego znaczenia w projektowaniu promptów oraz przykłady praktycznego zastosowania ChatGPT w różnych dziedzinach.
  • Udział w ćwiczeniach pod nadzorem eksperta z użyciem ChatGPT do zadawania prostych pytań.
  • Omówienie zasad projektowania klarownych i precyzyjnych promptów wraz z praktycznymi ćwiczeniami.
  • Przedstawienie zaawansowanych technik inżynierii promptów oraz wybór najlepszych do konkretnych zadań.
  • Zaprezentowanie wskazówek, które mają pomóc w uniknięciu stronniczości i promowanie etycznego korzystania z ChatGPT.
  • Uczestnik we współpracy z trenerem weźmie udział w pracy nad projektem przewodnika, który zawiera najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące inżynierii promptów.
zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawy inżynierii promptów w ChatGPT i innych modelach językowych:
1. Wprowadzenie do ChatGPT i innych modeli językowych (Bard, Bing) i inżynierii promptów:
a. Co to jest ChatGPT i dlaczego inżynieria promptów jest istotna. Wprowadzenie do modelu językowego ChatGPT i znaczenia właściwego projektowania promptów.
b. Praktyczne zastosowania ChatGPT w różnych dziedzinach. Przykłady zastosowań ChatGPT w JST, edukacji, i innych dziedzinach.
2. Praktyczne wprowadzenie do ChatGPT. Ćwiczenia z użyciem ChatGPT do zadawania prostych pytań.
3. Projektowanie efektywnych promptów:
a. Omówienie zasad projektowania klarownych i precyzyjnych promptów.
b. Analiza przykładów promptów i ich wpływu na wyniki modelu.
4. Pogłębianie wiedzy o ChatGPT:
a. Architektura modelu i jego ograniczenia. Wyjaśnienie struktury modelu językowego i jego ograniczeń.
b. Omówienie roli komunikatów systemowych w interakcjach z modelem.
5. Praktyka: Ćwiczenia, w trakcie których uczestnicy tworzą własne prompty i oceniają ich skuteczność.
II. Zaawansowane aspekty i zastosowania
1. Zaawansowane techniki inżynierii promptów:
a. Omówienie zaawansowanych technik inżynierii promptów, takich jak zestawy promptów i podejście wieloetapowe.
b. Wybieranie najlepszych promptów do konkretnych zadań. Strategie wyboru promptów dostosowanych do konkretnych zadań i celów.
2. Etyka i bezpieczeństwo w korzystaniu z ChatGPT:
a. Ograniczanie ryzyka nieodpowiednich odpowiedzi. Wyjaśnienie środków ostrożności w celu minimalizacji ryzyka uzyskania nieodpowiednich odpowiedzi od modelu.
b. Wskazówki dotyczące unikania stronniczości i promowanie etycznego korzystania z ChatGPT.
3. Praktyczne zastosowania inżynierii promptów:
a. Przykłady konkretnych zastosowań w JST, edukacji i innych dziedzinach: Przedstawienie konkretnych przypadków użycia inżynierii promptów w różnych sektorach.
4. Tworzenie spójnego przewodnika do [Prompt Engineering for ChatGPT]:
a. Wspólna praca nad projektem przewodnika, który zawiera najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące inżynierii promptów.
III. Zakończenie. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do różnych grup odbiorców w jednostkach samorządu terytorialnego, takich jak np. pracownicy działów IT, specjaliści ds. sztucznej inteligencji, analitycy danych, kierownicy projektów, oraz kadra zarządzająca, którzy są zainteresowani nowymi technologiami, oraz do osób, którzy planują wykorzystać możliwości SI w celu ułatwienia codziennej pracy. Mogą to być również:
- osoby odpowiedzialne za edycję i redakcję tekstów,
- specjaliści ds. komunikacji i promocji,
- prawnicy i specjaliści ds. tekstów prawnych,
- specjaliści ds. dostępności cyfrowej,
- osoby odpowiedzialne za marketing treści,
- pracownicy sekretariatów i biur rady,
- wszyscy zainteresowani tematem SI.
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w kilku dziedzinach praktycznych zastosowań prawa i technik cyfrowych np: zaawansowany Excel (+VBA, +SQL, +Python, +R), „Remont” Ochrony Danych Osobowych (RODO/GDPR), Sztuczna Inteligencja (SI), dostęp do informacji publicznej, techniki i technologie przeprowadzania szkoleń online, grafika komputerowa. W ocenach i opiniach działalności szkoleniowej Uczestnicy podkreślają umiejętności jasnego i prostego przedstawiania nawet mocno skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień, profesjonalizm i głębokie zrozumienie tematu oraz swobodę i łatwość w przekazywaniu kluczowych treści.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy przesłaniu do 28 marca 2024 r. cena szkolenia to 399 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 kwietnia 2024 r.