• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Decyzja administracyjna w postępowaniu administracyjnym, a decyzja administracyjna ograniczająca prawo do informacji publicznej

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejsze zasady KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przeanalizowanie zagadnień dotyczących informacji publicznej, decyzji administracyjnej w ujęciu postępowania administracyjnego, ale także w ujęciu decyzji administracyjnej odmawiającej prawa dostępu do informacji publicznej. Podczas zajęć omówimy podstawowe zagadnienia informacji publicznej, klasyczne postępowania administracyjne, postępowania w przypadku informacji publicznej. Wskażemy podobieństwa i różnice, a także praktyczne przykłady przesłanek odmówienia prawa dostępu do informacji publicznej. Przedstawimy zasady prawidłowego przygotowywania decyzji administracyjnych co pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów. Szkolenie będzie oparte nie tylko o doktrynę, ale także o orzecznictwo i praktykę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz i uporządkujesz swoją wiedzę w zakresie wydawania decyzji administracyjnej, a także decyzji administracyjnej odmawiającej prawa do informacji publicznej. Wskażemy podobieństwa i różnice w zakresie przedmiotowych postępowań.
• Poznasz najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w decyzjach administracyjnych wydawanych w trybie informacji publicznej.
• Omówimy definicję informacji przetworzonej, a także wskazywanego we wnioskach szczególnego interesu publicznego.
• Poznasz propozycje uzasadniania odmownych decyzji administracyjnych dotyczących informacji publicznej.
• Poznasz odpowiedzi na najczęściej pojawiajcie się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, w tym przykładowe decyzje administracyjne.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie informacji publicznej, a informacji przetworzonej.
2. Omówienie szczególnego interesu publicznego.
3. Formy odmowy udostępnienia informacji publicznej.
4. Postępowanie administracyjne - omówienie poszczególnych etapów.
5. Decyzja administracyjna i jej elementy.
6. Decyzja administracyjna odmawiająca prawa dostępu do informacji publicznej i jej elementy.
7. Procedura możliwości odmowy realizacji obszernych wniosków „paraliżujących" funkcjonowanie podmiotu zobowiązanego, gdy przygotowanie odpowiedzi spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
8. Przykłady uzasadnienia decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej.
9. Warsztaty. Analiza przykładowych decyzji.
10. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych, przygotowujący decyzje administracyjne, pracownicy odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką dostępu do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także sektorem prywatnym w zakresie doradztwa prawnego. Pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w jednostkach publicznych. Partner kancelarii Radów Prawnych oraz Współtwórca ISZD zajmującego się wsparciem sektora publicznego w zakresie dotyczącym obsługi dotyczącej ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, informacji publicznej czy audytu. Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz z tematyki dotyczącej samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 kwietnia 2024 r.