Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian o doręczeniach elektronicznych wchodzących w życie 5 października 2021 roku

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w szkoleniu zdalnie, za pośrednictwem platformy ZOOM. Prosimy o kontakt z koordynatorem

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne do naszego ośrodka w Katowicach. Proponowane spotkanie dotyczy zagadnień z zakresu KPA z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 5.10.2021 roku wprowadzonych ustawą z 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych. Chcemy aby zajęcia miały charakter wykładowo - warsztatowy. Uczestnicy będą pracować na konkretnych przypadkach z praktyki administracyjnej, przygotowanych przez wykładowcę. Wspólna analiza orzeczeń sądów administracyjnych, kazusy i ćwiczenia pomogą w przyswojeniu i utrwaleniu wiedzy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Ugruntowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących m.in. w zakresie sposobu liczenia terminów, skuteczności doręczeń w kraju i za granicę. Skuteczności tzw. "podwójnego awizo", możliwości wycofania przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania i jego ewentualnych skutków.
  • Omówione zostaną najnowsze zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone Ustawą z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21.
  • Omówiona zostanie także Ustawa o doręczeniach elektronicznych z uwzględnienie bieżących zmian.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania - znaczenie pojęć w postępowaniu administracyjnym, różnice.
  2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.
  3. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.
  4. Wszczęcie postępowania - data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników Kadry zarządzającej, w szczególności sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego, pracowników wydający decyzje w administracji publicznej i ich jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec - praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 26 sierpnia 2021 r.