Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami. Jak wypełniać prawidłowo obowiązki wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z zakresu ewakuacji?

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie ewakuacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadziła obowiązek zapewnienia minimum dostępności architektonicznej, w tym sposoby ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, czy też sygnalizację). Podczas proponowanego szkolenia w sposób szczegółowy zostaną przedstawione zagadnienia oraz gotowe rozwiązania do wprowadzenia w celu wypełnienia powyższego obowiązku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie aspektów prawnych dotyczących tematyki ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
• Poznanie barier i zagrożeń w procesie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
• Poznanie technik i rozwój umiejętności użytecznych przy ewakuacji osób z różnymi potrzebami.
• Przedstawienie rozwiązań w zakresie przygotowania procedur ewakuacji.
• Przedstawienie rozwiązań w zakresie wykorzystania sprzętu do ewakuacji.
• Omówienie najczęstszych wyzwań w instytucjach w zakresie ewakuacji.
• Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia oraz pozyskanie wiedzy bezpośrednio od ekspertów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ewakuacja a prawo, czyli procedury.
2. Omówienie technik pomocnych przy ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową (paraplegia, tetraplegia, zanik mięśni, SM).
3. Omówienie technik pomocnych przy ewakuacji osób starszych, poruszających się o kulach.
4. Omówienie technik pomocnych przy ewakuacji osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
5. Ewakuacja w praktyce, w tym wykorzystanie wózków i materacy ewakuacyjnych.
6. Sprzęt wykorzystywany podczas ewakuacji:
• Materace ewakuacyjne.
• Wózki/krzesła ewakuacyjne.
7. Wyzwania w procesie ewakuacji – omówienie najczęstszych problemów w urzędach i przedstawienie rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek publicznych, w tym jst i ich jednostek podległych, osoby odpowiedzialne za wdrożenie dostępności w urzędzie; osoby, które pełnią role koordynatorów ds. osób niepełnosprawnych; koordynatorzy ds. dostępności w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia z zakresu wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Trener 2 - Jest jednym z założycieli i prezesem Fundacji Polska Bez Barier. Fundacja zajmuje się kwestiami dostępności i włączeniem społecznym osób z niepełnosprawnościami. Doradza w projektowaniu produktów i usług oraz podnoszeniu jakości obsługi klientów i klientek niepełnosprawnych. Pomaga projektować przestrzenie i tworzyć procedury pozbawione barier, kreować wydarzenia dostępne dla wszystkich.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 7 lipca 2021 r.