Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z uwzględnieniem zmian w prawie o ochronie danych osobowych – zajęcia w formie warsztatów

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas zajęć zapoznamy uczestników z treścią regulacji prawnych, z problematyką brakowania dokumentacji, przybliżymy procedurę niszczenia akt oraz przedstawimy dokumentację niezbędną przy brakowaniu. Przekazywane na zajęciach treści poparte zostaną licznymi przykładami. Uczestnicy otrzymają komplet dokumentacji wzorcowej niezbędnej do sporządzenia wniosku na brakowanie. Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem w zakresie prowadzenia dokumentacji. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed osobami zajmującymi się w codziennej pracy archiwizacją akt.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie: 
- typowania dokumentacji do zniszczenia, 
- naliczania okresów przechowywania akt, 
- ustalania kategorii archiwalnej zgodnie z wykazami akt i weryfikacji kwalifikacji archiwalnej. 
• Poznanie elementów wniosku na brakowanie.
• Pozyskanie wiedzy praktycznej na temat sporządzenia koniecznych dokumentów.
• Praktyczne ćwiczenia.
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Co to jest brakowanie dokumentacji i kogo dotyczy? Pojęcie państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej.
 2. Jak rozliczyć się z aktami stowarzyszeń, przedsiębiorców prywatnych, spółek.
 3. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur archiwalnych.
 4. Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji.
 5. Zasady wnioskowania o ekspertyzę archiwalną.
 6. Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny).
 7. Zasady celowości, adekwatności i niezbędności przetwarzania danych osobowych a usuwanie dokumentacji z danymi osobowymi.
 8. Ryzyka w procedurze brakowania.
 9. Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej i zasady wartościowania akt.
 10. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać? Udział komórek merytorycznych w ocenie przydatności dokumentacji.
 11. Aktualne formularze i druki niezbędne przy brakowaniu (komplet materiałów do procedury).
 12. Sporządzanie wniosku na brakowanie – uwagi praktyczne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione w samorządowych i państwowych podmiotach, fundacjach i stowarzyszeniach, a zwłaszcza osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o okresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 1 lipca 2022 r.