• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Kadr: Czas pracy kadry zarządzającej w samorządzie

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Problematyka czasu pracy to jedno z najbardziej zawiłych zagadnień z obszaru prawa pracy. Pomimo, że obowiązujące w tym zakresie przepisy były wielokrotnie nowelizowane, to nadal budzą liczne wątpliwości w praktyce. Wątpliwości te dotyczą przede wszystkim czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w samorządzie (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz ich zastępców, sekretarzy, starostów oraz ich zastępców, członków zarządu powiatu, dyrektorów jednostek samorządowych, kierowników wydziałów oraz referatów).
• Podczas sesji szkoleniowej przeanalizujemy zagadnienia z zakresu określania rozkładu czasu pracy tej kategorii pracowników oraz rozliczania czasu pracy świadczonej poza rozkładem. Wyjaśnimy czy zasadne jest przyjęcie, że osoby te mają „nienormowany czas pracy” oraz wskaże, w jaki sposób uregulować te zagadnienia w przepisach wewnątrzzakładowych. Na przykładach wskażemy, w jaki sposób rozliczać czas pracy w zależności od zajmowanego stanowiska. Przedstawimy zagadnienia z obszaru czasu pracy zaprezentowane przez trenera, ale również skonsultować z trenerem własne wątpliwości. Omówimy zagadnienia, które najczęściej są przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz stanowiska prezentowane przez ten urząd stanowisk.
• Celem sesji jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z rozliczaniem czasu pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz zagadnieniami pokrewnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie pracy:
- zasadami prowadzenia ewidencji czasu pracy,
- dopuszczalności modyfikacji rozkładu czasu pracy określonego w regulaminie pracy,
- naliczaniem wynagrodzenia za pracę poza rozkładem,
- formułowaniem przepisów wewnątrzzakładowych.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Normy czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy ze szczególnym uwzględnieniem ewidencjonowania czasu pracy.
3. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia.
4. Formułowanie przepisów wewnątrzzakładowych w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy – regulamin pracy - przykładowe zapisy.
5. Praca w godzinach nadliczbowych – problematyka „polecania” nadgodzin - wzór.
6. Dopuszczalność świadczenia pracy w niedziele oraz święta.
7. Wliczanie szkoleń do czasu pracy po zmianach.
8. Rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota) - wzór.
9. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto - wzór.
10. Naliczanie wynagrodzenia za pracę nadliczbową.
11. Rozliczanie pracy ponadwymiarowej.
12. Kontrola PIP w omawianym zakresie.
13. Zakres odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych za wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy.
14. Przydatna judykatura oraz stanowiska organów w kontekście zlecenia pracy poza rozkładem czasu pracy i jej rekompensowania.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z ponad 13-letnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, prowadzący szkolenia inspektorów pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych publicznej uczelni wyższej w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 639 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 15 kwietnia 2024 r.