Kurs rachunkowości budżetowej w świetle obowiązujących przepisów

28, 29 czerwca i 8, 9 lipca 2021r.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarka finansowa JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwu udział w 4 dniowym kursie z zakresu rachunkowości budżetowej. Podczas zajęć prowadzące omówią kwestie związane z zasadami dotyczącymi gospodarki finansowej jsfp, w tym problemy i nieprawidłowości dotyczące rachunkowości budżetowej, zwracając uwagę na aspekty związane z gospodarką środkami trwałymi i inwentaryzacją.

Udział w kursie gwarantuje zdobycie oraz usystematyzowanie kompleksowej wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia rachunkowości w jednostce, zarówno od strony teoretycznej i praktycznej.

Ekspertki prowadzące kurs to osoby z dużym doświadczeniem, które w prosty i przejrzysty sposób przekazują praktyczne aspekty stosowania przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego realizowania rachunkowości budżetowej w jst w świetle aktualnych regulacji prawnych i praktyki.
  • Doskonalenie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu księgowości i rachunkowości.
  • Omówienie zasad gospodarki finansowej, udzielania ulg w zakresie należności budżetowych, planowania i zatwierdzania budżetu.
  • Przedstawienie zagadnień związanych ze sprawozdawczością jednostek, w szczególności omówienie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych.
  • Zapoznanie z aspektami rachunkowości jst, w tym planów kont dla jst, dla urzędu, ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych.
  • Zaprezentowanie problematyki CUW-ów pod względem finasowo- księgowym.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, analizy trudnych przypadków z zakresu prowadzenia rachunkowości w jednostce.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I - II 28 i 29 czerwca
I. Wybrane zagadnienia ustawy o rachunkowości.
1. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości.
2. Nadrzędne zasady rachunkowości. Polityka rachunkowości.
3. Dokumenty księgowe, w tym odpowiedzialność za tworzenie, obieg i kontrolę oraz zasady poprawiania błędów.
4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym otwieranie i zamykanie oraz koszty na przełomie roku.
5. Ostateczne zamknięcie roku budżetowego.
II. Wybrane zagadnienia ze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości jednostki.
III. Gospodarka składnikami majątkowymi oraz inwentaryzacja aktywów i pasywów w jednostkach sektora finansów publicznych.

1. Nabywanie, znakowanie oraz ewidencja podstawowych i pozostałych środków trwałych oraz składników niskocennych zgodnie z klasyfikacja budżetową i KŚT.
2. Umorzenie/amortyzacja – metody oraz stawki amortyzacji. 
3. Procedury przy likwidacji składników majątkowych.
4. Metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki.
5. Organizacja inwentaryzacji, w tym przykładowy harmonogram prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji.
6. Odpowiedzialność za inwentaryzację w Centrach Usług Wspólnych.
IV. Klasyfikacja budżetowa w kontekście poprawnego stosowania na etapie planowania, ewidencjonowania i rozliczania się w sprawozdawczości budżetowej.
V. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w omawianym zakresie, w tym odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, księgowi, pracownicy działów księgowości jst i samorządowych jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym
  • Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

 

  • Księgowa, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Studium Masters of Business Administration (MBA) oraz studiów podyplomowych z rachunkowości. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999r. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego.
zwiń
rozwiń