Gmina to płatnik składek na ubezpieczenie społeczne

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w szkoleniu zdalnie, za pośrednictwem platformy ZOOM. Prosimy o kontakt z koordynatorem

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie na którym przedstawiona zostanie Państwu szeroka prezentacja zagadnień związanych z rozliczaniem składek ZUS po wyjaśnieniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie statusu płatnika w jednostkach samorządu terytorialnego. Podczas szkolenia przedstawione zostaną m.in. nieprawidłowości w rozliczeniach umów zleceń oraz umów o dzieło. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o najnowsze orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Jeśli jesteś:

Odpowiedzialny w swojej jednostce za prawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczanie społeczne, to podczas szkolenia:

  • zdobędziesz i pogłębisz wiedzę z zakresu prawidłowego opłacania składek ZUS w rozliczeniach umów zleceń oraz umów o dzieło,
  • poznasz zasady rozliczania składki PPK,
  • nabędziesz umiejętności prawidłowej weryfikacji umów zlecenia oraz umów o dzieło,
  • zapoznasz się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia,
  • otrzymasz konsultację podczas szkolenia i po.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Gmina jako płatnik składek do ZUS - kiedy i na jakich zasadach?
  2. Gmina a umowy o pracę i umowy zlecenia składki ZUS nieprawidłowości w rozliczeniach umów zleceń oraz umów o dzieło.
  3. Gmina jako podmiot rozliczający składki wyłączenia dotyczące sytuacji szczególnych.
  4. Gmina, urząd, jednostki - kto jest płatnikiem na potrzeby raportowania umów o dzieło?
  5. Składki PPK rozliczanie w RCA.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań w zakresie objętym niniejszym szkoleniem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 355 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 4 sierpnia 2021 r.