Dolnośląskie Forum Skarbników. Plan finansowy na 2022 rok po zmianach klasyfikacji budżetowej. Jak planować dochody i wydatki na rok 2022. Pułapki klasyfikacji budżetowej

Program i karta zgłoszenia

Członkowie Forum w ramach składki.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego uczestnikom zostaną przedstawione zagadnienia związane z przygotowaniem planów finansowych na 2022 rok w oparciu o nowe rozwiązania dotyczące klasyfikowania dochodów i wydatków w obrębie budżetu oraz WRD jednostek oświaty ze szczególnym uwzględnieniem ujmowania danych w rozdziałach podmiotowych, przedmiotowych oraz przedmiotowych usługowych. Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy i mieli możliwość konsultacji podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z planowaniem budżetu, planu finansowego na rok 2022 ze szczególnym uwzględnieniem pułapek jakie zawiera klasyfikacja budżetowa w zakresie rozdziałów oraz paragrafów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres dochodów właściwych dla rozdziału usług publicznych.

2. Zakres wydatków właściwych dla rozdziału usług publicznych.

3. Wydatki w zakresie rozdziałów podmiotowych.

4. Wydatki bezpośrednie oraz pośrednie i ich rozliczanie do rozdziałów usług publicznych oraz rozdziałów podmiotowych.

5. Wydatki i dochody nie związane z rozdziałami usług publicznych.

6. Procedury na potrzeby rozliczeń rozdziałów usług publicznych oraz rozdziałów podmiotowych.

7. Rozliczenia dochodów i wydatków w jednostce, dla której nie istnieje rozdział podmiotowy (na przykład Zarząd Dróg czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

8. Rozliczenia projektów w związku z rozdziałami podmiotowymi oraz rozdziałami usług publicznych.

9. Fundusz sołecki i jego rozliczanie w związku z rozdziałami podmiotowymi oraz rozdziałami usług publicznych.

10. Dochody w rozdziałach usług publicznych – metoda netto oraz metoda brutto – skutki dla prawidłowej wyceny.

11. Dochody na zadaniach zleconych a kwestia związku z rozdziałami podmiotowymi oraz rozdziałami usług publicznych.

12. Rozliczanie PPK po zmianach.

13. Programy resortowe a rozdziały klasyfikacji budżetowej.

14. Pytania i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Forum Skarbników, skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za planowanie budżetu oraz wykonywanie budżetu oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za opis merytoryczny dowodów źródłowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń