• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Abc klasyfikacji budżetowej od podstaw. Paragrafy dochodowe i wydatkowe na przykładach i schematach księgowych - warsztaty dla początkujących

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 11 kwietnia 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa po wprowadzeniu ostatnich zmian. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia będą poświęcone kompleksowemu zaprezentowaniu zagadnień z zakresu zarządzania dochodami i wydatkami w ramach klasyfikacji budżetowej. Podczas zajęć:

  • Omówimy paragrafy dochodów i wydatków, przedstawiając problemy najczęściej popełnianych nieprawidłowości, korespondencji z RIO, uzgodnień klasyfikacji budżetowej z kontami.
  • Wyjaśnimy problemy i wątpliwości, zgłaszanie przez uczestników podczas zajęć, w zakresie omawianych zagadnień.

Szkolenie to jest skierowane do pracowników sektora finansowego, księgowych, a także wszystkich osób, które chcą zrozumieć i nauczyć się zarządzać finansami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej klasyfikacji budżetowej na poziomie paragrafów.
  • Poznanie podstaw oraz ogólnych zasad i praktyk zarządzania dochodami i wydatkami publicznymi.
  • Zrozumienie zasad klasyfikacji budżetowej oraz praktycznego jej stosowania w zarządzaniu finansami jednostki.
  • Poznanie najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz sposobów ich unikania w celu zapewnienia zgodności działań z obowiązującym prawem.
  • Zrozumienie procesów finansowych w kontekście zarządzania finansami publicznymi.
zwiń
rozwiń
Program

1. DOCHODY – PARAGARFY:
• Należności/dochody - ogólna charakterystyka: pozostałe dochody/wpływy.
• Dochody w przykładach klasyfikacji budżetowej.
• Najczęściej popełniane nieprawidłowości.
• Pisma i wyjaśnienia RIO.
• Powiązania klasyfikacji budżetowej z kontami zespołu 2 i 7 – przykłady.
• Uzgodnienia klasyfikacji budżetowej z kontami – zasady.
• Plan finansowy – klasyfikacja oraz konta zespołu 7 i 2.
2. WYDATKI – PARAGRAFY:
• Zobowiązania/wydatki – ogólna charakterystyka:
- wydatki netto – odwrócone obciążenie,
- wydatki brutto – wydatki z VAT,
- wydatki i „wydatki” – przykłady,
- paragrafy wydatkowe – zakupy inwestycyjne, paragrafy wydatkowe – zakupy bieżące,
- paragrafy wydatkowe – Rb28S w ramach MPP – paragraf 453 w teorii oraz praktyce.
• Wydatki w przykładach klasyfikacji budżetowej.
• Najczęściej popełniane nieprawidłowości.
• Pisma i wyjaśnienia RIO.
• Powiązania klasyfikacji budżetowej z kontami zespołu 2, 4 i 7 – przykłady.
• Uzgodnienia klasyfikacji budżetowej z kontami – zasady.
• Plan finansowy – klasyfikacja oraz konta zespołu 4, 7 i 2.
3. ZWROTY WYDATKÓW – PRAKTYKA A TEORIA:
• Powiązania klasyfikacji budżetowej z kontami zespołu 2, 4 i 7 – przykłady.
• Uzgodnienia klasyfikacji budżetowej z kontami – zasady.
• Plan finansowy – klasyfikacja oraz konta zespołu 4, 7 i 2.
• Podstawy prawne przy zwrocie wydatków. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i księgowe oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za stosowanie podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 470 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 11 kwietnia 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 kwietnia 2024 r.