• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wprowadzenie do wykonywania audytów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa w jst

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa, podczas którego omówimy zagadnienia związane z ochroną informacji (w tym danych osobowych) w jednostkach publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

• Czy wdrażane przez jst zabezpieczenia w procesach ochrony informacji (w tym danych osobowych), wdrażane polityki i procedury bezpieczeństwa oraz liczne zabezpieczenia techniczne faktycznie działają? Czy są skuteczne?
• Czy kadra zarządzająca zdaje sobie sprawę ze swojej roli w procesie ochrony informacji? Czy pracownicy wiedzą, jak zgłaszać incydenty i dlaczego to jest tak ważne? Czy znają procedury? Czy w ogóle takie procedury są wdrożone?
• Czy wewnętrzne polityki i procedury oraz same systemy IT są aktualizowane, aby odpowiadały bieżącym wymaganiom i przeciwstawiały się realnym zagrożeniom?
W dobie coraz większej informatyzacji podmiotów i usług, a w konsekwencji coraz częściej występujących cyberataków - kradzieży lub wycieków danych należy na bieżąco analizować procesy w swoich jednostkach. Podstawowym narzędziem w tym zakresie jest audyt bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, który odpowiada między innymi na te pytania i jest obiektywną formą weryfikacji, sprawdzenia czy i na ile wdrożone zabezpieczenia działają. Konieczność audytowania jst w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa wynika z przepisów (RODO, KRI, KSC) oraz dobrych praktyk, ponieważ nie ma lepszej drogi do sprawdzenia czy nasze zabezpieczenia działają jak ich weryfikacja.
Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku omówimy przydatne narzędzia w zapewnieniu skutecznego przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa. Przedstawimy praktyczne aspekty prowadzenia audytu oraz bycia audytowanym. Wyjaśnimy na czym polegają najczęstsze błędy popełniane przez jst w zakresie cyberbezpieczeństwa, które „widać” i „słychać” podczas audytów. Zaprezentujemy na przykładach jak przeprowadzić audyt wewnętrzny zgodnie z wymaganiami KRI.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę związaną z ochroną informacji (w tym danych osobowych) oraz cyberbezpieczeństwem w jednostkach publicznych w kontekście prowadzenia audytów (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz testów bezpieczeństwa.
• Poznasz zasady przygotowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w jst.
• Dowiesz się jakie są podstawowe zasady przygotowania i prowadzenia audytów bezpieczeństwa zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI).
• Poznasz dobre praktyki dotyczące prowadzenia audytów bezpieczeństwa.
• Zapoznasz się z praktycznymi zasadami dotyczącymi analizy ryzyka w bezpieczeństwie informacji.
• Dowiesz się jakie są najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji i cyberbezpieczeństwa w jednostkach oraz poznasz sposoby postępowania mające na celu ich eliminację.
• Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć m.in.
- Czy warto robić testy bezpieczeństwa?
- Jak się prawidłowo przygotować do testów bezpieczeństwa?
- Czy o planowanych testach socjotechniczne warto informować pracowników? A jeśli tak, to jak to zrobić?
• Dowiesz się jak samodzielnie i bez dodatkowych kosztów przeprowadzić audyty KRI i KSC.
• Zapoznasz się ze sposobami przygotowania ewidencji zasobów (aktywów) oraz podatności i zagrożeń.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przegląd aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa:
• Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
• Rozporządzenie Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI).
• Ustawa Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC).
2. Nowa Dyrektywa NIS2:
• Obowiązki dla podmiotów publicznych.
• Na co już teraz należy się przygotować?
3. Budowa kultury ochrony informacji w jst:
• Wyzwanie dla każdej organizacji.
• Szanse i zagrożenia.
4. Przegląd norm serii ISO 27xxx.:
• Czy warto mieć normy ISO 27xxx w jst?
• Dlaczego warto korzystać z dobrych praktyk zawartych w normach?
5. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w jst:
• Jak zbudować skuteczny SZBI w jst? Od czego zacząć?
• Jak się przygotować do wdrożenia SZBI?
• Ciągłe doskonalenie.
6. Zasoby, podatności i zagrożenia:
• Ewidencja zasobów IT i innych aktywów informacyjnych.
• Sposoby identyfikacji na potrzeby szacowania ryzyka.
7. Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Przykłady metodyk.
8. Testy i audyty bezpieczeństwa:
• Rodzaje testów bezpieczeństwa.
• Rodzaje audytów.
• Korzyści dla jst z wykonania testów i audytów.
9. Wybrane wnioski z kontroli NIK dotyczących bezpieczeństwa informacji (danych osobowych).
10. Wnioski z przeprowadzonych „Diagnoz cyberbezpieczeństwa” oraz wykonanych „Ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa” – przykłady z jst
11. Audyty KRI:

• Główne obszary audytowania.
• Przebieg audytu.
• Dobre praktyki audytowania.
12. Jak samodzielnie przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji zgodnie z KRI i KSC?:
• Jak przygotować ankietę?
• Jak przygotować raport z audytu?
13. Przegląd przykładowych działań zapobiegawczych, korygujących i doskonalących po audytach KRI.
14. Pytania / Odpowiedzi / Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Osoby koordynujące i nadzorujące pracę audytorów wewnętrznych.
• Osoby koordynujące i nadzorujące pracę zespołów IT.
• Pracownicy komórek audytu i kontroli.
• Zespoły IT.
• Inspektorzy Ochrony Danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Audytor, trener, doradca i kierownik projektów. Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Prowadzi audyty bezpieczeństwa informacji oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, przygotowania polityk bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i budowania kultury ochrony informacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 maja 2024 r.