• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w rejestracji pojazdów oraz w zakresie nakładania kar administracyjnych

Miejsce
Internet
Termin
18 kwietnia 2024
Czas trwania
09:30 - 14:00
Cena
439 zł
Zapisz się na szkolenie

Przy przesłaniu zgłoszenia do 3 kwietnia 2024 r. cena szkolenia to 409 zł netto/os.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie rejestracja pojazdów.

Ważne informacje o szkoleniu

Od stycznia 2024 r. zmianie ulegają przepisy regulujące kwestie związane z nabywaniem i zbywaniem pojazdów, obowiązkami z tego wynikającymi oraz ewentualnymi karami, w przypadku niedopełnienia obowiązków. Pojawia się między innymi obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium RP, obowiązek złożenia wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, czy też sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku niewykonania obowiązków na właścicieli pojazdu będą nakładane kary pieniężne na nowych zasadach. Zmianie ulega również szereg innych przepisów. Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne dla prawidłowego i sprawnego wykonywania czynności związanych z rejestracją pojazdów świetle najnowszych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie rejestracji pojazdów oraz nakładania kar administracyjnych. 
• Nabycie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów w prowadzonych sprawach.
• Uzyskanie odpowiedzi m.in. na pytania takie jak:
- Jakie są nowe obowiązki dotyczące rejestracji pojazdów i jakie zmiany zostały wprowadzone w procedurze rejestracji pojazdów?
- Na kogo i za co można nałożyć karę w przypadku problemów ze sprawami historycznymi?
- Jakie są nowe kary związane z rejestracją pojazdów?
- Jakie są zasady dotyczące właściwości organu w rejestracji pojazdów?
- Jak postępowanie jest wszczynane, zwłaszcza w przypadku właścicieli nieletnich i bez polskiego obywatelstwa?
- Z czego wynika odpowiedzialność solidarna w kontekście rejestracji pojazdów i na czym polega?
- Jakie są zasady dotyczące zakupu/sprzedaży pojazdu przez nieletniego?
- Jakie problemy praktyczne mogą wyniknąć z współwłasności i przypadku nieżyjącego współwłaściciela?
- Jakie są kryteria badania właściwości miejscowej organu w kontekście rejestracji pojazdów?
- Jakie są zasady korzystania z pełnomocnictw w procesie rejestracji pojazdu?
- Jakie opłaty są związane z pełnomocnictwami?
- Jakie są regulacje dotyczące profesjonalnej rejestracji pojazdów?
- Jakie są zasady nakładania kar za naruszenie przepisów?

zwiń
rozwiń
Program
 1. Nowe obowiązki w zakresie rejestracji pojazdów;
 2. Problemy ze sprawami sprzed 1 stycznia 2024 r. – kto i jakie ma obowiązki, na kogo i za co można nałożyć karę?
 3. Sprawy niewszczęte do 31 grudnia 2023 r. – czy można wszczynać w 2024 r.?
 4. Nowe zasady nakładania kar – nowe kary, zniesienie miarkowania kary.
 5. Właściwość organu, wszczęcie postępowania, właściciele nieletni i właściciele bez polskiego obywatelstwa.
 6. Odpowiedzialność solidarna – z czego wynika, na czym polega.
 7. Zmiany w zakresie stosowania przepisów KPA w odniesieniu do odstąpienia od nałożenia kary.
 8. Zakup/sprzedaż pojazdu przez nieletniego.
 9. Współwłasność, nieżyjący współwłaściciel a wpis w dowodzie rejestracyjnym - problemy praktyczne, kwestia dopuszczalności zbycia udziału oraz czynności rejestracyjnych przez żyjącego współwłaściciela.
 10. Określanie miejsca zamieszkania – badanie właściwości miejscowej organu: oświadczenie, meldunek, zaświadczenia.
 11. Oświadczenia: utrata tablic, wywóz pojazdu za granicę, oświadczenia pod odpowiedzialnością karną - czy może je złożyć pełnomocnik.
 12. Pełnomocnictwa i opłaty.
 13. Legalność pobytu obcokrajowca w kontekście rejestracji pojazdu, wymagane dokumenty.
 14. Profesjonalna rejestracja pojazdów – omówienie regulacji i zasady nakładania kar za naruszenie przepisów.
 15. Wzory druków przydatne w prowadzeniu spraw.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, odpowiedzialni za rejestrację pojazdów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony, wieloletni wykładowca, urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Były egzaminator osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Milena Dudek
Kierownik Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we Wrocławiu
tel. 507 450 179
milena.dudek@okst.pl
Katarzyna Nowak
Kierownik działu sprzedaży
tel. 32 253 63 77
katarzyna.nowak@okst.pl
Anna Rawza
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 253 84 09
anna.rawza@okst.pl
Informacje dodatkowe

Przy przesłaniu zgłoszenia do 3 kwietnia 2024 r. cena szkolenia to 409 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.