Korespondencja w administracji publicznej, warsztaty edytorskie. Jak w prosty sposób komunikować się?

Miejsce
Internet
Termin
17 września 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
309 zł

W czasie szkolenia nauczysz się, jak w prosty i zrozumiały sposób komunikować się z odbiorcami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane spotkanie opierać się będzie na poznaniu zasad redagowania dokumentów w korespondencji urzędowej. Proponujemy Państwu zajęcia które będą miały charakter warsztatowy. Uczestnicy będą pracować na konkretnych przypadkach z praktyki administracyjnej, przygotowanych przez wykładowcę. Wspólna analiza i ćwiczenia pomogą w przyswojeniu i utrwaleniu wiedzy dotyczącej poprawnego redagowania pism urzędowych, redagowania treści na stronę internetową, uchwał czy zarządzeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Jeśli jesteś:

  • Osobą która w ramach wykonywanych obowiązków przygotowuje pisma do klientów, redaguje treści na stronę internetową, tworzy treści uchwał i zarządzeń.

To dzięki szkoleniu:

zwiń
rozwiń
Program
  1. Poprawność językowa a wizerunek urzędu.
  2. Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych podstawowe zasady i normy. Omówienie i analiza najczęściej występujących błędów językowych w pismach urzędowych.
  3. Redagowanie pism urzędowych. Zasady redakcji wynikające z Zasad techniki prawodawczej.
  4. Elementy języka dziennikarskiego przydatne do redakcji tekstu urzędowego:
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszystkie osoby przygotowujące teksty na strony internetowe i do mediów społecznościowych oraz wszystkie osoby przygotowujące pisma dla klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

HR Business Partner, trener, doradca. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń - ponad 10 000 godzin. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracowniczych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Prowadzi szkolenia m.in. z tematyki: obsługa klienta, język urzędowy, zarządzanie zespołem, ustawa o zapewnieniu dostępności, komunikacja dla koordynatorów ds. dostępności, zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Renata Bąk
Katarzyna Nowak
koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 14 września 2021 r.