KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA organizowany wspólnie z Archiwum Narodowym w Krakowie

Miejsce
Kraków
Termin
20-30 czerwca 2022
Czas trwania
09:00 - 16:00
Cena
1900 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna FRDL MISTiA, ul. Floriańska 31, I p. (5 minut pieszo od Dworca Głównego)

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej stacjonarnej, edycji KURSU KANCELARYJNO – ARCHIWALNEGO II STOPNIA przygotowanego wspólnie przez FRDL MISTiA i Archiwum Narodowe w Krakowie. 5-dniowy kurs realizowany będzie w dniach: 20, 23, 24, 27 i 30 czerwca 2022 r.  Podczas kursu możliwe będą indywidualne konsultacje z wykładowcą. Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Autorski program kursu został opracowany przez ekspertkę z Archiwum Narodowego w Krakowie i odpowiada na wytyczne zawarte w obowiązujących przepisach archiwalno-kancelaryjnych.

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej. Podczas kursu uczestnicy, posiadaną już wiedzę zdobytą podczas Kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia sprawdzą w praktyce, pracując na rzeczywistej dokumentacji archiwalnej. Zaliczenie kursu polega na wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w czasie jego trwania.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – 20 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 16.00

 • Omówienie programu kursu, sprawy organizacyjne.
 • Podstawy prawne w zakresie zarządzania dokumentacją – omówienie ustawy archiwalnej i najważniejszych rozporządzeń z zakresu zarządzania dokumentacją.
 • Standardy porządkowania i ewidencjowania m. a. według Rozporządzenia MKiDN z 20.10.2015 r.
 • Podstawowe pojęcia archiwalne – przypomnienie oraz wprowadzenie dodatkowych pojęć związanych z pozaaktowymi rodzajami m.a.
 • Przypomnienie ogólnych zasad porządkowania materiałów archiwalnych (prezentowanych na kursie kancelaryjno-archiwalnym I stopnia).

Dzień II – 23 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 16.00

 • Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt – jako pomoce przy porządkowaniu m. a.
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja aktowa - ćwiczenia praktyczne.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Ćwiczenia praktyczne z brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Dzień III – 24 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 16.00

 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – ćwiczenia praktyczne.

Dzień IV – 27 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 16.00

 • Funkcjonowanie archiwum zakładowego.
 • Dokumentacja techniczna, kartograficzna i geodezyjna - zasady ewidencjonowania, kwalifikacji i porządkowania (wykład).
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja techniczna - ćwiczenia praktyczne.
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych – dokumentacja kartograficzna i geodezyjna - ćwiczenia praktyczne.
 • Porządkowanie dokumentacji fotograficznej - szczegółowe zasady oraz sporządzanie ewidencji.
 • Ćwiczenia praktyczne z opisu tematu fotograficznego i pojedynczej fotografii, sporządzenia spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji fotograficznej.

Dzień V –30 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 16.00

 • Dokumentacja audiowizualna (filmy i nagrania) - zasady ewidencjonowania i porządkowania (wykład).
 • Ćwiczenia praktyczne z opisu nośników oraz nagrań i filmów, sporządzenia spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji audiowizualnej.
 • Porządkowanie druków ulotnych oraz archiwaliów - muzealiów - szczegółowe zasady pracy i sporządzanie ewidencji.
 • Ćwiczenia praktyczne ze sporządzania spisów druków ulotnych i archiwaliów - muzealiów, nadawania układu tej dokumentacji na spisie zdawczo-odbiorczym.
 • Zakończenie kursu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione w JST i jednostkach publicznych, pracownicy prowadzący biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych; personel odpowiedzialny za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt, osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kierownik Oddziału IV w Archiwum Narodowym w Krakowie, doświadczony wykładowca w prowadzeniu kursów archiwalnych I i II stopnia. Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w kadencji 2012-2016.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
MISTiA Kraków

ul. Floriańska 31, I piętro
31-019 Kraków

Koordynatorzy
Magdalena Stawiarska
Informacje dodatkowe

Cena: 1900 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie imienne o ukończeniu szkolenia, poczęstunek – kawa, herbata, ciastka, ciepły posiłek.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 13 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.