• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Komunikacja wewnętrzna. Źródła konfliktów, efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Miejsce
Białystok
Termin
08 maja 2024
Czas trwania
10:00 - 15:00
Cena
460 zł
Zapisz się na szkolenie
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie realizowane w ramach Forum Pomocy Społecznej. Cena dla osób spoza Forum: 460 PLN netto/os. + VAT. Zwolnienie z VAT nie przysługuje.

Ważne informacje o szkoleniu

Każda organizacja potrzebuje efektywnych systemów komunikowania się pracowników pomiędzy sobą. Okazuje się, że problem ten możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach: organizacji, zespołów i jednostek. Wzmacniając umiejętności interpersonalne swoich pracowników organizacja staję się efektywniejsza, zespoły mogą ze sobą współpracować, a procesy i procedury nie hamują rozwoju i płynności pracy. Problemem może być jednak fakt, że natłok zadań, presja czasu, kondycja psychofizyczna, niska świadomość siebie mogą wywoływać sytuacje stresogenne, a te w konsekwencji prowadzić do konfliktów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem sesji jest uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z komunikacją wewnętrzną, asertywnością oraz poznanie przyczyn powstawania konfliktów.

 

Co uczestnik będzie wiedział? Czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia?

 • Dowie się, jakie bariery utrudniają efektywne porozumiewanie się w zespole (różne „osobowości”, brak świadomości celu, niezrozumienie poziomów – zadaniowego i społeczno - emocjonalnego, brak umiejętności komunikacji na poziomie jednostki).
 • Pozna zasady skutecznej komunikacji.
 • Pozna sposoby przekazywania informacji w sposób asertywny
 • Pogłębi wiedzę na temat różnych typów osobowości i zdiagnozuje swój styl, wzmocni swoje umiejętności dotyczące komunikacji wewnętrznej i asertywności.
 • Zwiększy swoją świadomość dotyczącą automotywacji.
zwiń
rozwiń
Program

 

Moduł 1. ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW

Cel: Uświadomienie uczestnikom źródeł konfliktów, które blokują komunikację w zespole.

 • Czy każda grupa to zespół?
 • Cechy zespołów zwycięskich i czynniki sukcesu zespołu.
 • Poziomy konfliktów - rozwiązywanie konfliktów w zespołach:
 • poziom informacji,
 • poziom celów,
 • poziom geograficzny,
 • poziom wartości,
 • poziom relacji.
 • Typy postaw:
 • postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna),
 • postawy wyuczone (asertywna i odważna).
  • Korzyści z bycia asertywnym.
  • Preferowany styl zachowania.
  • Wpływ komunikacji na kształtowanie postaw i zachowań pracowniczych oraz budowanie kultury organizacyjnej instytucji.
  • Budowanie atmosfery współpracy, działania, otwartości i komunikacji w zespole.
  • Edyfikacja – pozytywne mówienie o innych kluczem do integracji zespołu i stworzenia atmosfery współpracy.

 

 

Moduł 2. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Cel: Uświadomienie uczestnikom mechanizmów ułatwiających i blokujących komunikację w zespole. Poznanie swojego stylu komunikacji.

 • Komunikacja - umiejętności komunikacyjne w relacjach.
 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi.
 • Aktywne, bierne, kosmetyczne, czy głębokie – jak słuchanie wpływa na nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami z innymi?
 • Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie aktywnego słuchania opartego na empatii i otwartości.
 • Współpraca w sytuacjach kryzysu – konstruktywne radzenie sobie ze stresem swoim i współpracowników.
 • Przezwyciężanie barier komunikacyjnych (agresja, nietolerancja) z wykorzystaniem komunikatów asertywnych.
 • Zarządzanie emocjami – kontrola emocji, a sprawne kierowanie pracownikami.
 • Style komunikacyjne – jak budować pozytywne relacje z osobami o odmiennym stylu komunikacji.
 • Autodiagnoza własnego typu osobowości w kontekście umiejętności komunikacyjnych.
 • Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole.

 

Moduł 3 – NARZĘDZI SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

Cel: Poznanie praktycznych narzędzi skutecznej komunikacji

 • Złote zasady angażowania.
 • Komunikacja motywująca.
 • Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawy budowania relacji Przełożony – Pracownik.
 • Konstruktywna krytyka – oddziel fakty od emocji.
 • Kanapka informacji zwrotnych – skuteczny sposób przekazywania informacji trudnych.
 • Komunikaty asertywne i odważne UFO i FUKOZ.

Parafraza i rola pytań.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia. Kierownicy oraz pracownicy organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 roku w jej szkoleniach wzięło udział tysiące uczestników. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, między innymi dla takich instytucji jak: Akademia Kultury Informacyjnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Miasta w Poznaniu, Polski Instytut Dyplomacji, ZUS w Nowym Sączu, FRDL i inni. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziła szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Villa Tradycja

ul. Włókiennicza 5, 15-464 Białystok

Koordynatorzy
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
urszula.romanowicz@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl
do 30 kwietnia 2024 r.