Środki trwałe w jednostkach SFP - dokumentacja, przykłady praktyczne, ewidencja księgowa

Miejsce
Katowice
Termin
21 września 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
369 zł

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w szkoleniu zdalnie, za pośrednictwem platformy ZOOM. Prosimy o kontakt z koordynatorem

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne do naszego ośrodka w Katowicach. Proponowane spotkanie opierać się będzie na przekazaniu wiedzy z zakresu środków trwałych w ujęciu praktycznym (definicje, dokumentacja, wycena, rozliczenie podatkowe), uczestnicy poprzez udział w szkoleniu uzupełnią wiedzę z zakresu środków trwałych o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu ewidencji środków trwałych o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • nabycie umiejętności stworzenia przepisów wewnętrznych dotyczących zarządzania majątkiem trwałym,
 • umiejętność weryfikacji zasad panujących w aktualnych przepisach w jednostce pod względem zgodności z aktami normatywnymi.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych:
  1. ustalenia wartości początkowej środków trwałych zapisy ustawy o podatku dochodowym (…),
  2. dokumentowania środków trwałych w tym: zakończenia inwestycji, przyjęcia, przekazania odpłatnego i nieodpłatnego środków trwałych.
 2. Poprawne stosowanie Klasyfikacji Środków Trwałych i zapisy szczególne tego rozporządzenia.
 3. Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jego wpływ na sposób ujmowania środków trwałych w ewidencji, w tym:
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu majątku trwałego,
 • osoby, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym,
 • osoby, które pracują już na ww. stanowisku, a pragną rozszerzyć swoje wiadomości, w szczególności w związku z wejściem w życie przepisów od 1 stycznia 2018 roku oraz z uwzględnieniem zapisów Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
FRDL OKST Katowice

Katowice, ul. Moniuszki 7

Koordynatorzy
Renata Bąk
Katarzyna Nowak
koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres  szkolenia@okst.pl do 16 września 2021 r.