Zakładając, że przestrzeń lokalna, przede wszystkim w większych miastach, jest traktowana w Polsce jako przestrzeń oddziaływania partii politycznych, należy przyjąć, iż część z pozasystemowych form niezgody społecznej również może wynikać z aktywności opozycyjnych partii. Z drugiej strony wiele sytuacji budzących przejawy nieposłuszeństwa obywatelskiego ma swoje źródła w braku dialogu na poziomie lokalnym, pomiędzy włodarzami gmin a ich mieszkańcami, zarówno reprezentowanymi przez formalne, jak i nieformalne podmioty. Brak komunikacji, brak realizacji rzetelnych konsultacji społecznych, niejasne motywacje podejmowanych decyzji i ich komunikowanie na etapie wykonania budzą opór społeczny, a w dalszym przebiegu przybierają różne formy protestu.
Więcej w opinii "Protesty społeczno-polityczne w przestrzeni lokalnej - szansa czy zagrożenie dla lokalnych demokracji?" autorstwa dr hab. Grażyny Piechoty, prof. KAAFM.

Nr opinii: 24/2022