W związku z nadchodzącym terminem wyborów parlamentarnych przypadający na jesień 2023 roku oraz wobec spodziewanych wyborów samorządowych wiosną 2024 roku warto pochylić się nad prawem wyborczym.

Wśród licznych zawiłości prawa wyborczego kluczową rolę spełnia instytucja głosowania przez pełnomocnika.

Od 2010 roku obowiązuje w Polsce nowatorski sposób głosowania przez pełnomocnika, który w swojej analizie wyjaśnia szczegółowo dr Mariusz Paradowski z Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Zachęcamy do zapoznania się w tekstem.